WAGO Functional Module

 • WAGO 750-632

  0 out of 5
   DC Drive Controller; 24 VDC; 5 A

  دارای کنترلر درایو DC ؛ 24 VDC؛ 5 A

  • جریان ورودی:۲.۷ میلی آمپر در ۲۴ ولت
  • ولتاژتغذیه:۲۴ ولت DC
  • ایزوله الکتریکی این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC است.
  • این ماژول دو دریچه Single COIL  با حداکثر ۲۴ولت/۱.۶آمپر یا یک دریچه با حداکثر ۲۴ولت/۲آمپر را کنترل می‌کند
  • این ماژول دارای ۲ خروجی کنترل کننده جریان PWM با جابجایی قابل تنظیم است.
  • کنترل تک قطبی و ۲ قطبی دریچه امکان پذیر است.
  • انجام عملیات یک دریچه با ۲ Coil دو قطبی از طریق یک ماژول تک کانال امکان پذیر است.
  • انطباق منحنی مشخص مانند zero offset, جبران افزایش دوگانه یامحدودیت های محدوده انجام می‌پذیرد.
  •   برای مثال تنظیم پارامتر ها از طریق نرم افزار WAGO-I/O-CHECK یا کنترلر انجام می‌شود.
  • PWM:Pulse width modulation
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-673

  0 out of 5

  Servo Stepper Controller; 55 VDC; 7.5 A

  دارای کنترل کننده پله ای سرو 55 VDC؛ 7.5 A

  • منبع تغذیه

  ولتاژ کنترل:۲۴ولتDC

  ولتاژ موتور:۵۵ولت DC

  • محافظت:

  اتصالات:پیچ اتصال کوتاه و مدار کوتاه به 0V و 24V

  تغذیه ۲۴ ولت:محافظت ولتاژ معکوس

  تغذیه موتور:محافظت ولتاژ معکوس از طریق فیوز خارجی

  • ایزوله الکتریکی این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC  است
  • ورودی:

  ولتاژسیگنال(۰):از ۳- تا ۵ ولت DC

  ولتاژ سیگنال (۱):از ۱۵ تا ۳۰ ولت DC

  • رزولوشن ۶۴Microsteps
  • این ماژول  یک کنترلر پله ای هوشمند با Power driver در کنار دستگاه  است  که همچنین رمزگذاری افزایشی  را برای کنترل موتورهای مرحله  2 فاز تا 70 ولت / 7.5A  ارزیابی می‌کند.
  • وجود۶۴ مرتبه Microstepping باعث جلوگیری از ضرر های مرحله ای حاصل از رزونانس در فاز شتاب و همچنین کاهش سایش درقطعات مکانیکی می‌شود.
  • کنترل کننده دارای کنترل بردار است که همراه با رمزگذار افزایشی به ویژگی سرعت چرخش کارآمد و پویا کمک می کند.
  • ارزیابی موارد مقابل که شامل 6 ورودی قابل تنظیم برای شروع / توقف، سوئیچ های محدود، Camهای مرجع، Jog / Tip، و غیره، به طور مستقیم و بدون تاخیر  توسط نرم افزار داخلی انجام می‌شود.
  • دو خروجی این ماژول  می تواند با توابع داخلی ارتباط برقرار کند و یا آزادانه مورد استفاده قرار گیرد.
  • این کنترلر توسط توابع چندرسانه ای، مانند موقعیت با دامنه های شتاب متفاوت، جداول فرمان، کنترل کننده مخزن واحدی، ارجاع خودکار و سایر ویژگی های مربوط به رویداد، وهمچنین  طیف گسترده ای از کاربردهای احتمالی ارائه می‌شود.
  • رابط برنامه نویسی برای همه ماژول های کنترل کننده مرحله ای WAGO یکسان است.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-672

  0 out of 5

  Stepper Controller; 70 VDC; 7.5 A

  دارای کنترل کننده مرحله ای؛۷۰ ولت7.5A/DC

  • ورودی

  ولتاژ سیگنال(۰):از ۳- تا ۵ ولت DC

  ولتاژ سیگنال(۱):از ۱۵ تل ۳۰ ولت DC

  • خروجی

  \جریان خروجی:۰.۵ آمپر محافظت شده با مدار کوتاه

  • رزولوشن: ۶۴Microsteps per full step
  • منبع تغذیه ۲۴ولتDC
  • این ماژول توسط فیوز خارجی ۵آمپر محافظت می‌شود
  • ایزوله الکتریکی این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC است.
  • این ماژول  یک کنترلر پله ای هوشمند با Power driver در کنار دستگاه  است  که همچنین رمزگذاری افزایشی  را برای کنترل موتورهای مرحله  2 فاز تا 70 ولت / 7.5A  ارزیابی می‌کند.
  • وجود۶۴ مرتبه Microstepping باعث جلوگیری از ضرر های مرحله ای حاصل از رزونانس در فاز شتاب و همچنین کاهش سایش درقطعات مکانیکی می‌شود.
  • محدود کردن جریان قابل تنظیم برای توقف ،شتاب و سرعت ثابت به، به حداقل رساندن اتلاف برق موتور کمک می‌کند.
  • ارزیابی موارد مقابل که شامل  6 ورودی قابل تنظیم برای شروع / توقف، سوئیچ های محدود، Camهای مرجع، Jog / Tip، و غیره، به طور مستقیم و بدون تاخیر  توسط نرم افزار داخلی انجام می‌شود.
  • دو خروجی این ماژول  می تواند با توابع داخلی ارتباط برقرار کند و یا آزادانه مورد استفاده قرار گیرد.
  • این کنترلر توسط توابع چندرسانه ای، مانند موقعیت با دامنه های شتاب متفاوت، جداول فرمان، کنترل کننده مخزن واحدی، ارجاع خودکار و سایر ویژگی های مربوط به رویداد، وهمچنین  طیف گسترده ای از کاربردهای احتمالی ارائه می‌شود.
  • رابط برنامه نویسی برای همه ماژول های کنترل کننده مرحله ای WAGO یکسان است.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • ۷۵۰-۶۷۱

  0 out of 5

  Stepper Controller; 24 VDC; 1.5 A

  دارای کنترلر مرحله ای؛۲۴ولت DC؛ ۱.۵آمپر

  • ولتاژسیگنال(۰):از ۳-تا ۵ ولت DC
  • ولتاژ سیگنال(۱):از۱۵ تا ۳۰ ولت DC
  • رزولوشن:
  •  فاصله: ۲۳bits+sign bit
  • سرعت:15bits+16 bit prescaler
  • شتاب:15bits+16 bit prescaler
  •  ۶۴Steps : Microstepping
  • ایزوله الکتریکی این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC است.
  • ماژول 750-671 یک کنترلر مرحله ای هوشمند با Power driver برقی است که برای  کنترل موتورهای مرحله ای  2 فاز، تا 24 ولت / 1.5A طراحی شده است.
  • در این ماژول انجام ۶۴ مرتبه ای Microstepping باعث جلوگیری از آسیب های حاصل از رزونانس در مراحل شتاب و  همچنین جلوگیری از سایش بیش از حد در قطعات مکانیکی می‌شود.
  • در این ماژول محدودیت های جریان قابل تنطیم بوده و این عمل بر روی توقف، شتاب و سرعت ثابت باعث به حداقل رساندن اتلاف برق موتور می‌شود.
  • ارزیابی موارد مقابل شامل دو ورودی قابل تنظیم برای شروع / توقف، سوئیچ های محدود، Camهای مرجع، Jog / Tip، و غیره، به طور مستقیم و بدون تاخیر  توسط نرم افزار داخلی انجام می‌شود.
  • ازجمله کاربردهای کنترلر وجود توابع چندرسانه ای‌،مانند موقعیتی با دامنه شتاب متفاوت،جداول فرمان،کنترلر مخزن،ارجاع خودکار و …هستند
  • رابط برنامه نویسی برای همه ماژول های کنترل کننده مرحله ای WAGO یکسان است.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-670

  0 out of 5

  Stepper Controller; RS-422/24 VDC; 20 mA

  دارای کنترل کننده مرحله ای؛20mA/RS-422/24V DC

  • ماکسیمم جریان خروجی:۳۰میلی آمپر(مدار کوتاه محافظت شده)
  • فرکانس خروجی:از ۲۰۰میکرو هرتز تا ۵۰۰ میکرو هرتز
  • ولتاژسیگنال(۰):از ۳-تا۵ ولتDC
  • ولتاژسیگنال(۱):از ۱۵ تا۳۰ ولتDC
  • رزولوشن:
  •        فاصله:۲۳bits+sign bit
  •        سرعت:15bits+16 bit prescaler
  •        شتاب:15bits+16 bit prescaler
  •        ۶۴Steps:Microstepping
  • ولتاژ حاصل  از طریق اتصال 24V DC:Powerjumper
  • این ماژول تا۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • ماژول 750-670 یک کنترلر مرحله ای هوشمند است که برای کنترل بخش های مختلف drive power  با رابط  پالس / جهت و یا ورودی کدگذار افزاینده  استفاده می شود.
  • می توان از رابط های RS-422 و 24V یا 20mA استفاده کرد.
  • با توجه به فرکانس خروجی بالا ،می‌توان مراحل خروجی پله پله  را با  رزولوشن smooth microstepping مورد استفاده قرار داد.
  • علاوه بر این، این ماژول همچنین می تواند به عنوان یک فرکانس با دقت بالا و یا ماژولار width پالس استفاده شود.
  • ارزیابی موارد مقابل شامل دو ورودی قابل تنظیم برای شروع / توقف، سوئیچ های محدود، Camهای مرجع، Jog / Tip، و غیره، به طور مستقیم و بدون تاخیر  توسط نرم افزار داخلی انجام می‌شود.
  • ازجمله کاربردهای کنترلر وجود توابع چندرسانه ای‌،مانند موقعیتی با دامنه شتاب متفاوت،جداول فرمان،کنترلر مخزن،ارجاع خودکار و …هستند
  • رابط برنامه نویسی برای همه ماژول های کنترل کننده مرحله ای WAGO یکسان است.
  • حالت های عملیاتی اضافی:
  •  ماژولاسیون عرض پالس
  •  ژنراتور فرکانس
  •   حالت تک شات
  • توابع: موقعیت (مطلق / نسبی)، تغییر نقطه تنظیم پرواز، محور چرخش و غیره
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-645

  0 out of 5

  2-channel vibration velocity/bearing condition monitoring VIB I/O

  دارای ۲ کانال vibration سرعت/تحمل، نمایش حالت ورودی/خروجی VIB

  • ورودی سنسور:AI1+ , AI1-, AI2+ , AI2-
  • ولتاژ حاصل از اتصال ۲۴Power jumper ولت DC
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • ماژول VIB I / O برای نظارت آنلاین بر روی سطح ارتعاش دستگاه استفاده می شود. این ماژول  دو  پارامتر مهم مورد نیاز برای آنالیز وضعیت  یعنی شدت ارتعاش و شرایط تحمل غلتک را ثبت می کند.
  • شدت ارتعاش درواقع اندازه گیری انرژی ارتعاش دستگاه است بنابراین یک شاخص مناسب برای بررسی نیروهای ارتعاشی بر روی دستگاه بوده همچنین برای ارزیابی نتایج از استاندارد ISO 10816-3  استفاده می شود که در آن مقادیر موثر ارتعاش (اندازه گیری شده) به سه دسته  از لحاظ کیفیت تقسیم می‌شوند.
  • شرایط تحمل غلتک براساس سیگنال های impulse  با شوک فرکانسی بالا ارزیابی می شود ، شوک های impulse لحظه ای از آسیب مکانیکی به یاطاقان غلتکی یا سطوح تحمل ایجاد می‌شود.
  • نتیجه ارزیابی ضریب شوک اندازه گیری شده  با توجه به میزان تحمل شرایط به سه دسته خوب ، متوسط و ضعیف تقسیم بندی می‌شود که با ضبط  نتایج اندازه گیری و ارزیابی آن  در منحنی روند، آسیب رسیدن در مرحله اولیه  تشخیص داده می‌شود.
  • اندازه گیری شتاب ، ارتعاشات دستگاه و سیگنال های impulse با شوک فرکانسی بالا توسط سنسور شتاب دهنده ویژه Tandem-Piezo® به صورت هم‌زمان انجام می‌شود.

   

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-640

  0 out of 5

   

  ماژول ۷۵۰-۶۴۰RTC سیستم کنترل سطح بالاتر  را با زمانی واقعی  فراهم می کند.

  به علت صرفه جویی در انرژی درصورت قطع برق این ماژول به فعالیتش ادامه داده و همچنین در زمان صرفه جویی می‌شود. . وقتی یک گیرنده خارجی به ماژول  متصل است، ساعت را می توان با استفاده از سیگنال زمان DCF77، WWVB یا MSF تنظیم کرد.

  به طور پیش فرض ماژول برای دریافت سیگنال DCF77 تنظیم شده است.

  در این ماژول تغذیه گیرنده به صورت مستقیم و از طریق ماژول انجام می‌شود.

  برای کارکردن با ماژول RTC اتصال به یک گیرنده خارجی کتملا ضروری نیست.

  /

  این ماژول همچنین زمان اتصال 32 کانال را شمارش می کند.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-635

  0 out of 5

  Digital impulse interface

  رابط دیجیتال impulse

  • ولتاژ حاصل از  اتصال 24power jumperولت
  • خروجی سیگنال:RS-422)differential signal ),
  • ورودی سیگنال:RS-422)differential signal )
  • رزولوشن ۱میکرو آمپر
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • رابط impulse  دیجیتال برای اتصال سنسورهای اندازه گیری فاصله مغناطیسی با یک رابط Stop / Start طراحی شده است. پس از دریافت read pulse، این سنسورها زمان تاخیر دریافت پاسخ impulse را اعلام می‌کنند که این تاخیر زمانی متناسب با فاصله سنسور است.
  • هر سنسور ممکن است تا چهار فرستنده perment magnets) position ) داشته باشد.  داده position  هر سنسور به صورت سریال در دسترس کنترل قرار می‌گیرد.data position  در process image  کوپلر fieldbus به عنوان مقدار 24 بیتی ذخیره می شود.
  • پارامتریک کردن سرعت اولتراسونیک و نقاط انتقال از طریق Control Byte  انجام می شود.
  • پارامترها را می توان در طول عملیات قابلیت  تغییر دارند.
  • انتقال امواج توسط انتقال دهنده های  دیفرانسیل RS-422 انجام می شود که انتقال اطلاعات بدون مشکل را تضمین می کند.
  • Distanse سنسورها با ویژگی های زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد: رابط Stars/ Stop با سیگنال دیفرانسیل RS-422،  تغذیه سنسور 24 ولت، سازنده: به عنوان مثال Balluff
   دقت فرمایید که هنگام خرید، این ماژول بدون کانکتور می باشد. کانکتور مورد نیاز را با مدل WAGO 753-110 می توانید خریداری نمایید
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-635

  0 out of 5

  Digital impulse interface

  رابط دیجیتال impulse

  • ولتاژ حاصل از  اتصال 24power jumperولت
  • خروجی سیگنال:RS-422)differential signal )
  • ,ورودی سیگنال:RS-422)differential signal )
  • رزولوشن ۱میکرو آمپر
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • رابط impulse  دیجیتال برای اتصال سنسورهای اندازه گیری فاصله مغناطیسی با یک رابط Stop / Start طراحی شده است. پس از دریافت read pulse، این سنسورها زمان تاخیر دریافت پاسخ impulse را اعلام می‌کنند که این تاخیر زمانی متناسب با فاصله سنسور است.
  • هر سنسور ممکن است تا چهار فرستنده perment magnets) position ) داشته باشد.  داده position  هر سنسور به صورت سریال در دسترس کنترل قرار می‌گیرد.data position  در process image  کوپلر fieldbus به عنوان مقدار 24 بیتی ذخیره می شود.
  • پارامتریک کردن سرعت اولتراسونیک و نقاط انتقال از طریق Control Byte  انجام می شود.
  • پارامترها را می توان در طول عملیات قابلیت  تغییر دارند.
  • انتقال امواج توسط انتقال دهنده های  دیفرانسیل RS-422 انجام می شود که انتقال اطلاعات بدون مشکل را تضمین می کند.
  • Distanse سنسورها با ویژگی های زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد: رابط Stars/ Stop با سیگنال دیفرانسیل RS-422،  تغذیه سنسور 24 ولت، سازنده: به عنوان مثال Balluff
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-637/000-004

  0 out of 5

  Incremental encoder interface; RS-422; 32 bits

  رابط Encoder افزایشی RS-422؛  24/32bit Single ended/Cam Outputsولت

  • این ماژول یک رابط برای  هر رمزگذار افزایشی است که دارای اتصال RS-422  است.
  • در این ماژول Cunter با رمزگشای چهارگانه و همچنین  Latch  برای impulse صفر توسط کنترل خوانده یا فعال می‌شود و
  • این کنترل می تواند شمارنده را تنظیم کرده یا مقادیر شمارش شمارنده را به Latch منتقل کند.این عمل به عنوان یک جایگزین می تواند با استفاده از ورودی “C” یا “Latch” انجام شود.
  • Data frequencyبه صورت اتوماتیک به دست می آید و همچنین می تواند به کنترل منتقل شود.
  • در این ماژول قفل کردن شمارنده با استفاده از ورودی G امکان پذیر است و ورودی “Ref” را می توان برای فعال کردن نقطه اولیه تابع “C” استفاده کرد.
  •  در این ماژول تایید اینکه مقدار شمارش  شمارنده در محدوده تعریف شده قرار دارد  توسط خروجی های N1, N۲  ) Cam ) انجام می‌گیرد و همچنین  محدوده شمارش شمارنده قابل تنظیم است.
  • این ماژول از طریق منبع تغذیه ۲۴ولتی خارجی تغذیه می‌شود و امکان انتقال از طریق power به Ue, U0) transmiter ) وجود دارد.
  • این ماژول قابلیت نصب به صورت DIN rail را دارد.
  • Shield screen به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.
  • اتصال سنسور:A,A/B,B/C,C
  • دقت32bit binary
  • ماکسیمم فرکانس عملیاتی: ۲۵۰ کیلوهرتز
  • خروجی های دیجیتال N1 و N2
   ولتاژ خروجی:۲۴ولتDC
  • ورودی های دیجیتال( Latch , Gate . Ref)
   ولتاژ سیگنال (۰):از۳- تا ۵ ولت DC
   ولتاژ سیگنال (۱):از ۱۵ تا ۳۰ ولت DC
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-637/000-003

  0 out of 5

  Incremental encoder interface; RS-422; 32 bits

  رابط Encoder افزایشی RS-422؛  24/32bit Single interpreterولت

  • این ماژول یک رابط برای  هر رمزگذار افزایشی است که دارای اتصال RS-422  است.
  • در این ماژول Cunter با رمزگشای چهارگانه و همچنین  Latch  برای impulse صفر توسط کنترل خوانده یا فعال می‌شود و این کنترل می تواند شمارنده را تنظیم کرده یا مقادیر شمارش شمارنده را به Latch منتقل کند.این عمل به عنوان یک جایگزین می تواند با استفاده از ورودی “C” یا “Latch” انجام شود.
  • Data frequencyبه صورت اتوماتیک به دست می آید و همچنین می تواند به کنترل منتقل شود.
  • در این ماژول قفل کردن شمارنده با استفاده از ورودی G امکان پذیر است و ورودی “Ref” را می توان برای فعال کردن نقطه اولیه تابع “C” استفاده کرد.
  •  در این ماژول تایید اینکه مقدار شمارش  شمارنده در محدوده تعریف شده قرار دارد  توسط خروجی های N1, N۲  ) Cam ) انجام می‌گیرد و همچنین  محدوده شمارش شمارنده قابل تنظیم است.
  • این ماژول از طریق منبع تغذیه ۲۴ولتی خارجی تغذیه می‌شود و امکان انتقال از طریق power به Ue, U0) transmiter ) وجود دارد.
  • این ماژول قابلیت نصب به صورت DIN rail را دارد.
  • Shield screen به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.
  • اتصال سنسور:A,A/B,B/C,C
  • دقت32bit binary
  • ماکسیمم فرکانس عملیاتی: ۲۵۰ کیلوهرتز
  • خروجی های دیجیتال N1 و N2
   ولتاژ خروجی:۲۴ولتDC
  • ورودی های دیجیتال( Latch , Gate . Ref)
   ولتاژ سیگنال (۰):از۳- تا ۵ ولت DC
   ولتاژ سیگنال (۱):از ۱۵ تا ۳۰ ولت DC
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-637/000-002

  0 out of 5

  Incremental encoder interface; RS-422; 32 bits

  رابط Encoder افزایشی RS-422؛  24/32bit single ended  ولت

  • این ماژول یک رابط برای  هر رمزگذار افزایشی است که دارای اتصال RS-422  است.
  • در این ماژول Cunter با رمزگشای چهارگانه و همچنین  Latch  برای impulse صفر توسط کنترل خوانده یا فعال می‌شود و این کنترل می تواند شمارنده را تنظیم کرده یا مقادیر شمارش شمارنده را به Latch منتقل کند.این عمل به عنوان یک جایگزین می تواند با استفاده از ورودی “C” یا “Latch” انجام شود.
  • Data frequencyبه صورت اتوماتیک به دست می آید و همچنین می تواند به کنترل منتقل شود.
  • در این ماژول قفل کردن شمارنده با استفاده از ورودی G امکان پذیر است و ورودی “Ref” را می توان برای فعال کردن نقطه اولیه تابع “C” استفاده کرد.
  •  در این ماژول تایید اینکه مقدار شمارش  شمارنده در محدوده تعریف شده قرار دارد  توسط خروجی های N1, N۲  ) Cam ) انجام می‌گیرد و همچنین  محدوده شمارش شمارنده قابل تنظیم است.
  • این ماژول از طریق منبع تغذیه ۲۴ولتی خارجی تغذیه می‌شود و امکان انتقال از طریق power به Ue, U0) transmiter ) وجود دارد.
  • این ماژول قابلیت نصب به صورت DIN rail را دارد.
  • Shield screen به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.
  • اتصال سنسور:A,A/B,B/C,C
  • دقت32bit binary
  • ماکسیمم فرکانس عملیاتی: ۲۵۰ کیلوهرتز
  • خروجی های دیجیتال N1 و N2
   ولتاژ خروجی:۲۴ولتDC
  • ورودی های دیجیتال( Latch , Gate . Ref)
   ولتاژ سیگنال (۰):از۳- تا ۵ ولت DC
   ولتاژ سیگنال (۱):از ۱۵ تا ۳۰ ولت DC
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-637/000-001

  0 out of 5

  Incremental encoder interface; RS-422; 32 bits

  رابط Encoder افزایشی RS-422؛  24/32bit differentialولت

  • این ماژول یک رابط برای  هر رمزگذار افزایشی است که دارای اتصال RS-422  است.
  • در این ماژول Cunter با رمزگشای چهارگانه و همچنین  Latch  برای impulse صفر توسط کنترل خوانده یا فعال می‌شود و این کنترل می تواند شمارنده را تنظیم کرده یا مقادیر شمارش شمارنده را به Latch منتقل کند.این عمل به عنوان یک جایگزین می تواند با استفاده از ورودی “C” یا “Latch” انجام شود.
  • Data frequencyبه صورت اتوماتیک به دست می آید و همچنین می تواند به کنترل منتقل شود.
  • در این ماژول قفل کردن شمارنده با استفاده از ورودی G امکان پذیر است و ورودی “Ref” را می توان برای فعال کردن نقطه اولیه تابع “C” استفاده کرد.
  •  در این ماژول تایید اینکه مقدار شمارش  شمارنده در محدوده تعریف شده قرار دارد  توسط خروجی های N1, N۲  ) Cam ) انجام می‌گیرد و همچنین  محدوده شمارش شمارنده قابل تنظیم است.
  • این ماژول از طریق منبع تغذیه ۲۴ولتی خارجی تغذیه می‌شود و امکان انتقال از طریق power به Ue, U0) transmiter ) وجود دارد.
  • این ماژول قابلیت نصب به صورت DIN rail را دارد.
  • Shield screen به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.
  • اتصال سنسور:A,A/B,B/C,C
  • دقت32bit binary
  • ماکسیمم فرکانس عملیاتی: ۲۵۰ کیلوهرتز
  • خروجی های دیجیتال N1 و N2
   ولتاژ خروجی:۲۴ولتDC
  • ورودی های دیجیتال( Latch , Gate . Ref)
   ولتاژ سیگنال (۰):از۳- تا ۵ ولت DC
   ولتاژ سیگنال (۱):از ۱۵ تا ۳۰ ولت DC
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-637

  0 out of 5

  Incremental encoder interface; RS-422; 32 bits

  رابط Encoder افزایشی RS-422؛  24/32bit differentialولت

  • این ماژول یک رابط برای  هر رمزگذار افزایشی است که دارای اتصال RS-422  است.
  • در این ماژول Cunter با رمزگشای چهارگانه و همچنین  Latch  برای impulse صفر توسط کنترل خوانده یا فعال می‌شود و این کنترل می تواند شمارنده را تنظیم کرده یا مقادیر شمارش شمارنده را به Latch منتقل کند.این عمل به عنوان یک جایگزین می تواند با استفاده از ورودی “C” یا “Latch” انجام شود.
  • Data frequencyبه صورت اتوماتیک به دست می آید و همچنین می تواند به کنترل منتقل شود.
  • در این ماژول قفل کردن شمارنده با استفاده از ورودی G امکان پذیر است و ورودی “Ref” را می توان برای فعال کردن نقطه اولیه تابع “C” استفاده کرد.
  •  در این ماژول تایید اینکه مقدار شمارش  شمارنده در محدوده تعریف شده قرار دارد  توسط خروجی های N1, N۲  ) Cam ) انجام می‌گیرد و همچنین  محدوده شمارش شمارنده قابل تنظیم است.
  • این ماژول از طریق منبع تغذیه ۲۴ولتی خارجی تغذیه می‌شود و امکان انتقال از طریق power به Ue, U0) transmiter ) وجود دارد.
  • این ماژول قابلیت نصب به صورت DIN rail را دارد.
  • Shield screen به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.
  • اتصال سنسور:A,A/B,B/C,C
  • دقت32bit binary
  • ماکسیمم فرکانس عملیاتی: ۲۵۰ کیلوهرتز
  • خروجی های دیجیتال N1 و N2
  •        ولتاژ خروجی:۲۴ولتDC
  • ورودی های دیجیتال( Latch , Gate . Ref)
  • ولتاژ سیگنال (۰):از۳- تا ۵ ولت DC
  • ولتاژ سیگنال (۱):از ۱۵ تا ۳۰ ولت DC

   

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-631/000-004

  0 out of 5

  Incremental encoder interface; RS-422

  رابط Encoder افزایشی RS-422
  • ماکسیمم فرکانس عملیاتی:۱۰۰۰کیلو هرتز
  • ۱۶bits:zero impulse latch
  • منبع تغذیه ۲۴ ولت DC
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • این ماژول یک رابط برای اتصال به هر کدگذار افزایشی است.
  • خواندن تنظیم یا فعال کردن impuse صفر از طریق شمارنده 16 بیتی با رابط کدگذار quadrature و همچنین یک 16latch بیتی انجام می‌شود، شمارش شمارنده بدون دخالت در زمینه fieldbus و به سرعت به pc، PLC یا NC منتقل می شود.
  • با استفاده از ورودی G. امکان قفل کردن شمارنده امکان پذیر است.
  • منبع تغذیه برای فرستنده به صورت داخلی بوده و از طریق اتصال Power jumper Ue / U0 است.
  • این ماژول قابلیت اتصال به صورت DIN rail را دارد.
  • Shield screen به صورت مستقیم به DIN rail متصل می‌شود.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-630/003-000

  0 out of 5

  SSI transmitter interface;  2 channel analog input; 125 kHz; Gray code

  دارای رابط انتقال دهنده SSI؛2 کانال ورودی آنالوگ،۱۲۵ کیلو هرتز/Configurable/Gray code

  • ولتاژ حاصل از اتصال power jumper: ولت DC24
  • تغذیه سنسور:۲۴ ولت DC و از طریق اتصال Power jumper
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • رزولوشن  ۲۴bits
  • این ماژول یک رابط SSI برای اتصال مستقیم به فرستنده SSI است.
  • پس از آنکه یک رابط clock puls به سنسور داده شده، رابط کاربری ، داده های ورودی را می خواند و به طور مستقیم به صورت یک data word به تصویر پردازشی PLC یا PC منتقل می کند.
  • این ماژول تنظیم کارهای مختلف عملیاتی،انتقال فرکانس  و عرض بیت را با استفاده از ثبت کننده کنترل امکان پذیر می کند.
  • منبع تغذیه برای فرستنده به صورت داخلی  بوده و از طریق اتصال power jumper ایجاد می‌شود.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-630/000-013

  0 out of 5

  SSI transmitter interface;  2 channel analog input; 125 kHz; Bin code

  دارای رابط انتقال دهنده SSI؛2 کانال ورودی آنالوگ،۱۲۵ کیلو هرتز/Bin code

  • ولتاژ حاصل از اتصال power jumper: ولت DC24
  • تغذیه سنسور:۲۴ ولت DC و از طریق اتصال Power jumper
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • رزولوشن 29bits
  • این ماژول یک رابط SSI برای اتصال مستقیم به فرستنده SSI است.
  • پس از آنکه یک رابط clock puls به سنسور داده شده، رابط کاربری ، داده های ورودی را می خواند و به طور مستقیم به صورت یک data word به تصویر پردازشی PLC یا PC منتقل می کند.
  • این ماژول تنظیم کارهای مختلف عملیاتی،انتقال فرکانس  و عرض بیت را با استفاده از ثبت کننده کنترل امکان پذیر می کند.
  • منبع تغذیه برای فرستنده به صورت داخلی  بوده و از طریق اتصال power jumper ایجاد می‌شود.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-630/000-012

  0 out of 5

  SSI transmitter interface;  2 channel analog input; 125 kHz; Gray code

  دارای رابط انتقال دهنده SSI؛2 کانال ورودی آنالوگ،۱۲۵ کیلو هرتز/Gray code

  • ولتاژ حاصل از اتصال power jumper: ولت DC24
  • تغذیه سنسور:۲۴ ولت DC و از طریق اتصال Power jumper
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • رزولوشن 13bits
  • این ماژول یک رابط SSI برای اتصال مستقیم به فرستنده SSI است.
  • پس از آنکه یک رابط clock puls به سنسور داده شده، رابط کاربری ، داده های ورودی را می خواند و به طور مستقیم به صورت یک data word به تصویر پردازشی PLC یا PC منتقل می کند.
  • این ماژول تنظیم کارهای مختلف عملیاتی،انتقال فرکانس  و عرض بیت را با استفاده از ثبت کننده کنترل امکان پذیر می کند.
  • منبع تغذیه برای فرستنده به صورت داخلی  بوده و از طریق اتصال power jumper ایجاد می‌شود.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-630/000-011

  0 out of 5

  SSI transmitter interface;  2 channel analog input; 125 kHz; Bin code

  دارای رابط انتقال دهنده SSI؛2 کانال ورودی آنالوگ،۱۲۵ کیلو هرتز/Bin code

  • ولتاژ حاصل از اتصال power jumper: ولت DC24
  • تغذیه سنسور:۲۴ ولت DC و از طریق اتصال Power jumper
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • رزولوشن 25bits
  • این ماژول یک رابط SSI برای اتصال مستقیم به فرستنده SSI است.
  • پس از آنکه یک رابط clock puls به سنسور داده شده، رابط کاربری ، داده های ورودی را می خواند و به طور مستقیم به صورت یک data word به تصویر پردازشی PLC یا PC منتقل می کند.
  • این ماژول تنظیم کارهای مختلف عملیاتی،انتقال فرکانس  و عرض بیت را با استفاده از ثبت کننده کنترل امکان پذیر می کند.
  • منبع تغذیه برای فرستنده به صورت داخلی  بوده و از طریق اتصال power jumper ایجاد می‌شود.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-630/000-009

  0 out of 5

  SSI transmitter interface;  2 channel analog input; 250 kHz;Bin code

  دارای رابط انتقال دهنده SSI؛2 کانال ورودی آنالوگ،250 کیلو هرتز/Bin code

  • ولتاژ حاصل از اتصال power jumper: ولت DC24
  • تغذیه سنسور:۲۴ ولت DC و از طریق اتصال Power jumper
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • رزولوشن 13bits
  • این ماژول یک رابط SSI برای اتصال مستقیم به فرستنده SSI است.
  • پس از آنکه یک رابط clock puls به سنسور داده شده، رابط کاربری ، داده های ورودی را می خواند و به طور مستقیم به صورت یک data word به تصویر پردازشی PLC یا PC منتقل می کند.
  • این ماژول تنظیم کارهای مختلف عملیاتی،انتقال فرکانس  و عرض بیت را با استفاده از ثبت کننده کنترل امکان پذیر می کند.
  • منبع تغذیه برای فرستنده به صورت داخلی  بوده و از طریق اتصال power jumper ایجاد می‌شود.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-630/000-008

  0 out of 5

  SSI transmitter interface;  2 channel analog input; 125 kHz; Gray code

  دارای رابط انتقال دهنده SSI؛2 کانال ورودی آنالوگ،۱۲۵ کیلو هرتز/Gray code

  • ولتاژ حاصل از اتصال power jumper: ولت DC24
  • تغذیه سنسور:۲۴ ولت DC و از طریق اتصال Power jumper
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • رزولوشن ۲5bits
  • این ماژول یک رابط SSI برای اتصال مستقیم به فرستنده SSI است.
  • پس از آنکه یک رابط clock puls به سنسور داده شده، رابط کاربری ، داده های ورودی را می خواند و به طور مستقیم به صورت یک data word به تصویر پردازشی PLC یا PC منتقل می کند.
  • این ماژول تنظیم کارهای مختلف عملیاتی،انتقال فرکانس  و عرض بیت را با استفاده از ثبت کننده کنترل امکان پذیر می کند.
  • منبع تغذیه برای فرستنده به صورت داخلی  بوده و از طریق اتصال power jumper ایجاد می‌شود.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-630/000-007

  0 out of 5

  SSI transmitter interface;  2 channel analog input; 83 kHz; Gray code

  دارای رابط انتقال دهنده SSI؛2 کانال ورودی آنالوگ،83 کیلو هرتز/Status/Gray code

  • ولتاژ حاصل از اتصال power jumper: ولت DC24
  • تغذیه سنسور:۲۴ ولت DC و از طریق اتصال Power jumper
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • رزولوشن ۲۴bits
  • این ماژول یک رابط SSI برای اتصال مستقیم به فرستنده SSI است.
  • پس از آنکه یک رابط clock puls به سنسور داده شده، رابط کاربری ، داده های ورودی را می خواند و به طور مستقیم به صورت یک data word به تصویر پردازشی PLC یا PC منتقل می کند.
  • این ماژول تنظیم کارهای مختلف عملیاتی،انتقال فرکانس  و عرض بیت را با استفاده از ثبت کننده کنترل امکان پذیر می کند.
  • منبع تغذیه برای فرستنده به صورت داخلی  بوده و از طریق اتصال power jumper ایجاد می‌شود.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-630/000-006

  0 out of 5

  SSI transmitter interface;  2 channel analog input; 250 kHz; Gray code

  دارای رابط انتقال دهنده SSI؛2 کانال ورودی آنالوگ،250 کیلو هرتز/Gray code

  • ولتاژ حاصل از اتصال power jumper: ولت DC24
  • تغذیه سنسور:۲۴ ولت DC و از طریق اتصال Power jumper
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • رزولوشن ۲۴bits
  • این ماژول یک رابط SSI برای اتصال مستقیم به فرستنده SSI است.
  • پس از آنکه یک رابط clock puls به سنسور داده شده، رابط کاربری ، داده های ورودی را می خواند و به طور مستقیم به صورت یک data word به تصویر پردازشی PLC یا PC منتقل می کند.
  • این ماژول تنظیم کارهای مختلف عملیاتی،انتقال فرکانس  و عرض بیت را با استفاده از ثبت کننده کنترل امکان پذیر می کند.
  • منبع تغذیه برای فرستنده به صورت داخلی  بوده و از طریق اتصال power jumper ایجاد می‌شود.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-630/000-005

  0 out of 5

  SSI transmitter interface;  2 channel analog input; 125 kHz; Gray code

  دارای رابط انتقال دهنده SSI؛2 کانال ورودی آنالوگ،۱۲۵ کیلو هرتز/Status/Gray code

  • ولتاژ حاصل از اتصال power jumper: ولت DC24
  • تغذیه سنسور:۲۴ ولت DC و از طریق اتصال Power jumper
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • رزولوشن 15bits
  • این ماژول یک رابط SSI برای اتصال مستقیم به فرستنده SSI است.
  • پس از آنکه یک رابط clock puls به سنسور داده شده، رابط کاربری ، داده های ورودی را می خواند و به طور مستقیم به صورت یک data word به تصویر پردازشی PLC یا PC منتقل می کند.
  • این ماژول تنظیم کارهای مختلف عملیاتی،انتقال فرکانس  و عرض بیت را با استفاده از ثبت کننده کنترل امکان پذیر می کند.
  • منبع تغذیه برای فرستنده به صورت داخلی  بوده و از طریق اتصال power jumper ایجاد می‌شود.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-630/000-004

  0 out of 5

  SSI transmitter interface;  2 channel analog input; 125 kHz; Gray code

  دارای رابط انتقال دهنده SSI؛2 کانال ورودی آنالوگ،۱۲۵ کیلو هرتز/Status/Gray code

  • ولتاژ حاصل از اتصال power jumper: ولت DC24
  • تغذیه سنسور:۲۴ ولت DC و از طریق اتصال Power jumper
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • رزولوشن ۲۴bits
  • این ماژول یک رابط SSI برای اتصال مستقیم به فرستنده SSI است.
  • پس از آنکه یک رابط clock puls به سنسور داده شده، رابط کاربری ، داده های ورودی را می خواند و به طور مستقیم به صورت یک data word به تصویر پردازشی PLC یا PC منتقل می کند.
  • این ماژول تنظیم کارهای مختلف عملیاتی،انتقال فرکانس  و عرض بیت را با استفاده از ثبت کننده کنترل امکان پذیر می کند.
  • منبع تغذیه برای فرستنده به صورت داخلی  بوده و از طریق اتصال power jumper ایجاد می‌شود.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
show blocks helper
preloader