نمونه کار ها - پروژه Levitation با LabVIEW

پروژه Levitation با LabVIEW

  • پروژه Levitation
  • 0
  • ۱۳۹۵/۰۱/۰۱

نمونه کار Description

پروژه Levitation برای معلق نگه داشتن اجسام در هوا استفاده می‌شود که با استفاده از نیروی مغناطیسی و کنترلر PID می توان به آن دست یافت.

این پروژه با نرم افزار LabVIEW نوشته شده که پارامترهای PID را از کاربر گرفته و در سیستم کنترلی لحاظ می کند.

پروژه Levitation

الکتروپل | پروژه Levitation | معلق نگه داشتن باطری قلمی در هوا

 

 


preloader