WAGO Analog Output Module

 • WAGO 750-466/000-200

  0 out of 5

  2-channel analog input;4 – 20 mA; Single-ended; Ext. Temperature

  دارای ۲ کانال ورودی آنالوگ 4تا ۲۰ میلی آمپر.S5

  data format برای کنترل S5 با FB 251

  • این ماژول تغذیه مورد نیاز fieldbus را تامین می‌کند،سیگنال های آنالوگ را دریافت و به fieldbus ارسال می‌کند.
  • تغذیه ۲۴ ولتی fieldbus از اتصال power jomper ایجاد می‌شود.
  • رزواوشن ۱۲bits
  • این ماژول قابلیت نصب بصورت DIN rail را دارد.
  • Shield screen به صورت مستقیم به DIN rail  متصل است.
  • همچنین این ماژول ولتاژ مورد نیاز ۲مبدل کنداکتور را با استفاده از مدارات داخلی‌اش تامین می‌کند.
  • تغذیه مورد نیاز این ماژول ۲۴ولت DC می‌باشد.
  •  ایزوله الکتریکی این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC است.
  • محدوده دمایی  20- تا 60درجه سانتی گراد
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-560

  0 out of 5

  2-channel analog output; 0-10 VDC; 10 bits; 100 mW/24 V

  دارای ۲کانال خروجی آنالوگ ۰تا۱۰ mW۱۰۰/24 V/VDC

  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی هستند.
  • رزولوشن ۱۰bits
  • کانال های خروجی  با مدار کوتاه  محافظت شده هستند.
  • هرکانال خروجی این ماژول دارای نمایشگری است که  short-circuits یا overloads  بیشتر از ۱۵ میلی آمپر را نشان می‌دهد.
  • این ماژول قابلیت نصب  به صورت DIN rail vh nhvn
  • shield screen به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.
  • سیستم داخلی و تغذیه field side هردو برای منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شوند.
  • در این ماژول کانال های خروجی یکground potential مشترک دارند.
  • خروجی های آنالوگ و تغذیه  24 ولت یک ground potential مشترک دارند پس actuator هایی مانند servo drives  امکان اتصال به مبدل با ۳ کابل را دارند.

   

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-559

  0 out of 5

  4-channel analog output; 0-10 VDC

  دارای ۴کانال خروجی آنالوگ0-10 VDC

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.

  رزولوشن ۱۲bits

  منبع تغذیه این ماژول از طریق  تغذیه ولتاژDC سیستم  است.

  کانال های خارجی این ماژول یه potential  مشترک دارند.

  دقت فرمایید که هنگام خرید، این ماژول بدون کانکتور می باشد. کانکتور مورد نیاز را با مدل WAGO 753-110 می توانید خریداری نمایید

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-557

  0 out of 5

  4-channel analog output; ±10 VDC

  دارای ۴کانال خروجی آنالوگ ±10 VDC

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.

  رزولوشن ۱۲bits

  منبع تغذیه این ماژول از طریق  تغذیه ولتاژDC سیستم  است.

  کانال های خارجی این ماژول یه potential  مشترک دارند.

  دقت فرمایید که هنگام خرید، این ماژول بدون کانکتور می باشد. کانکتور مورد نیاز را با مدل WAGO 753-110 می توانید خریداری نمایید

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-559/025-000

  0 out of 5

  4-channel analog output; 0-10 VDC

  دارای ۴کانال خروجی آنالوگ 0-10 T/VDC

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.

  رزولوشن ۱۲bits

  منبع تغذیه این ماژول از طریق  تغذیه ولتاژDC سیستم  است.

  کانال های خارجی این ماژول یه potential  مشترک دارند.

  رنج دمای کاری این ماژول ۲۰-تا۶۰ درجه سانتی گراد است.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-559

  0 out of 5

  4-channel analog output; 0-10 VDC

  دارای ۴کانال خروجی آنالوگ0-10 VDC

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.

  رزولوشن ۱۲bits

  منبع تغذیه این ماژول از طریق  تغذیه ولتاژDC سیستم  است.

  کانال های خارجی این ماژول یه potential  مشترک دارند.

  رنج دمای کاری این ماژول ۲۰-تا۶۰ درجه سانتی گراد است.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-557

  0 out of 5

  4-channel analog output; ±10 VDC

  دارای ۴کانال خروجی آنالوگ ±10 VDC

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.

  رزولوشن ۱۲bits

  منبع تغذیه این ماژول از طریق  تغذیه ولتاژ DC سیستم  است.

  کانال های خارجی این ماژول یه potential  مشترک دارند.

  رنج دمای کاری این ماژول ۲۰-تا۶۰ درجه سانتی گراد است.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-562

  0 out of 5

  2-channel analog output; 0 – 10 V/±10 VDC; 16 bits

  دارای ۲ کانال خروجی ۰تا ۱۰ ولت/±10 VDC

  • محدوده خروجی این ماژول را می توان از طریق فایل های WAGO-I / O-CHECK یا GSD پیکربندی کرد.
  • این ماژول دارای دو کانال خروجی مدار کوتاه است و امکان اتصال مستقیم دو مبدل ۲ سیمه را به اتصالات AO 1 و ground یا AO2 و ground فراهم می کند.
  • در این ماژول سیگنال ها از طریق AO 1 یا AO 2 خارج می شوند. علاوه بر این، sense line های سنسور ۴ سیمه را می توان به اتصالات sense AO1 و sense+ AO1 یا sense AO 2 و Sense+ AO2 متصل کرد.
  • هر دو کانال خروجی یک ground Potential مشترک دارند.
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولتDC ایزوله الکتریکی است.
  • رزولوشن ۱۲bits
  • منبع تغذیه این ماژول سیستم داخلی است.
  • منبع تغذیه Field فقط به downstream ماژول های ورودی/خروجی ارسال می‌شود.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-550

  0 out of 5

  2-channel analog output; 0-10 VDC

  دارای ۲کانال خروجی0-10ولت DC

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.

  رزولوشن ۱۲bits

  خروجی ها ،مدار کوتاه محافظت شده هستند.

  تغذیه سیستم داخلی برای منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.

  کانال های خروجی یک ground potential مشترک دارند.
  دقت فرمایید که هنگام خرید، این ماژول بدون کانکتور می باشد. کانکتور مورد نیاز را با مدل WAGO 753-110 می توانید خریداری نمایید

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-556

  0 out of 5

  2-channel analog output; ± 10 VDC

  دارای ۲کانال خروجی ±۱۰ولت DC

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.

  رزولوشن ۱۲bits

  خروجی ها ،مدار کوتاه محافظت شده هستند.

  تغذیه سیستم داخلی برای منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.

  کانال های خروجی یک ground potential مشترک دارند.
  دقت فرمایید که هنگام خرید، این ماژول بدون کانکتور می باشد. کانکتور مورد نیاز را با مدل WAGO 753-110 می توانید خریداری نمایید

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-556/000-200

  0 out of 5

  2-channel analog output; ± 10 VDC

  دارای ۲کانال خروجی ±۱۰ولت DC

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.

  رزولوشن ۱۲bits

  خروجی ها ،مدار کوتاه محافظت شده هستند.

  تغذیه سیستم داخلی برای منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.

  کانال های خروجی یک ground potential مشترک دارند.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-556

  0 out of 5

  2-channel analog output;± 10 VDC

  دارای ۲کانال خروجی ±۱۰ولت DC

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.

  رزولوشن ۱۲bits

  خروجی ها ،مدار کوتاه محافظت شده هستند.

  تغذیه سیستم داخلی برای منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.

  کانال های خروجی یک ground potential مشترک دارند.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-550/000-200

  0 out of 5

  2-channel analog output; 0- 10 VDC

  دارای ۲کانال خروجی ۰تا۱۰ولت S5/DC

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.

  رزولوشن ۱۲bits

  خروجی ها ،مدار کوتاه محافظت شده هستند.

  تغذیه سیستم داخلی برای منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.

  کانال های خروجی یک ground potential مشترک دارند.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-550

  0 out of 5

  2-channel analog output; 0- 10 VDC

  دارای ۲کانال خروجی ۰تا۱۰ولت DC

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.

  رزولوشن ۱۲bits

  خروجی ها ،مدار کوتاه محافظت شده هستند.

  تغذیه سیستم داخلی برای منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.

  کانال های خروجی یک ground potential مشترک دارند.

   

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-555

  0 out of 5

  4-channel analog output;4 -20 mA

  دارای ۴کانال خروجی آنالوگ 4تا۲۰میلی آمپر.

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.

  رزولوشن ۱۲bits

  در این ماژول برق از field side دریافت می‌شود.

  کانالهای خروجی این ماژول دارای یک ground potential مشترک هستند.

  دقت فرمایید که هنگام خرید، این ماژول بدون کانکتور می باشد. کانکتور مورد نیاز را با مدل WAGO 753-110 می توانید خریداری نمایید

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-553

  0 out of 5

   

  4-channel analog output; 0 -20 mA

  دارای ۴کانال خروجی آنالوگ ۰تا۲۰میلی آمپر.

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.

  رزولوشن ۱۲bits

  در این ماژول برق از field side دریافت می‌شود.

  کانالهای خروجی این ماژول دارای یک ground potential مشترک هستند.

  دقت فرمایید که هنگام خرید، این ماژول بدون کانکتور می باشد. کانکتور مورد نیاز را با مدل WAGO 753-110 می توانید خریداری نمایید

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-555

  0 out of 5

  4-channel analog output;۴ -20 mA

  دارای ۴کانال خروجی آنالوگ۴تا۲۰میلی آمپر.

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.

  رزولوشن ۱۲bits

  در این ماژول برق از field side دریافت می‌شود.

  کانالهای خروجی این ماژول دارای یک ground potential مشترک هستند.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-553

  0 out of 5

  4-channel analog output; 0 -20 mA

  دارای ۴کانال خروجی آنالوگ ۰تا۲۰میلی آمپر.

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.

  رزولوشن ۱۲bits

  در این ماژول برق از field side دریافت می‌شود.

  کانالهای خروجی این ماژول دارای یک ground potential مشترک هستند.

   

   

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-563

  0 out of 5

  2-channel analog output; 0-4- 20 mA; 16 bits; 6- 18 VDC

  دارای ۲کانال خروجی آنالوگ ۰-۴-۲۰ میلی آمپر،۱۸ولت DC و 16bits.

  • ولتاژ خروجی از ۶ ولت تا ۱۸ ولت قابل تغییر است.
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • رزولوشن 16bits.
  • منبع تغذیه این ماژول سیستم داخلی و Field side هستند.
  • این ماژول  جریان خروجی را از ۰-4 به 20mA  و ولتاژ خروجی را در محدوده 6 تا 18V برای field تولید می‌کند.
  • محدوده خروجی را می توان از طریق فایل های WAGO-I / O-CHECK یا GSD پیکربندی کرد.
  • این ماژول دارای دو کانال خروجی مدار کوتاه است و امکان اتصال مستقیم دو مبدل ۲ سیمه را به اتصالات AO 1 وground یا AO2 و ground فراهم می‌کند.
  • سیگنال ها از طریق AO 1 یا AO 2 خروجی می شوند. علاوه بر این، امکان اتصال خطوط sense از مبدل ۴ سیمه  به اتصالاتSense  AO1  و Sense+ AO1 یا Sense SO 2 و Sense AO2 وجود دارد.
  • هر دو کانال دارای یک ground potential  مشترک هستند.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-552

  0 out of 5

  2-channel analog output;0 – 20 mA

  دارای ۲کانال خروجی 0تا۲۰ میلی آمپر

  محدوده دمایی این ماژول ۲۰-تا۶۰ درجه سانتی گراد است.

  این ماژول سیگنال های ۰تا۲۰میلی آمپر تولید می‌کند.

  ایزوله الکتریکی این ماژول تا ۵۰۰ ولتDC است

  رزولوشن 12bits

  جریان این ماژول از برق تولید شده از field slide استفاده می‌کند.

  دقت فرمایید که هنگام خرید، این ماژول بدون کانکتور می باشد. کانکتور مورد نیاز را با مدل WAGO 753-110 می توانید خریداری نمایید

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-554

  0 out of 5

  2-channel analog output;4 – 20 mA

  دارای ۲کانال خروجی 4تا۲۰ میلی آمپر

  • رنج دمای کاری این ماژول ۲۰-تا۶۰ درجه سانتی گراد است.
  • این ماژول سیگنال های ۰تا۲۰میلی آمپر تولید می‌کند.
  • این ماژول  تا ۵۰۰ ولتDC  ایزوله الکتریکی این است.
  •  رزولوشن 12bits
  • از طریق اتصال Power jomper  ولتاژی برابر ۲۴ ولت DC ایجاد می‌شود.
  • جریان این ماژول از برق تولید شده از field slide استفاده می‌کند.

  دقت فرمایید که هنگام خرید، این ماژول بدون کانکتور می باشد. کانکتور مورد نیاز را با مدل WAGO 753-110 می توانید خریداری نمایید

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-554/025-000

  0 out of 5

  2-channel analog output;4 – 20 mA

  دارای ۲کانال خروجی 4تا۲۰ میلی آمپر/T

  • رنج دمای کاری این ماژول ۲۰-تا۶۰ درجه سانتی گراد است.
  • این ماژول سیگنال های ۰تا۲۰میلی آمپر تولید می‌کند.
  • این ماژول  تا ۵۰۰ ولتDC  ایزوله الکتریکی  است.
  •  رزولوشن 12bits
  • از طریق اتصال Power jomper  ولتاژی برابر ۲۴ ولت DC ایجاد می‌شود.
  • جریان این ماژول از برق تولید شده از field slide استفاده می‌کند.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-554/000-200

  0 out of 5

  2-channel analog output; 4 – 20 mA/S5

  دارای ۲کانال خروجی 4تا۲۰ میلی آمپر/S5

  • data format این ماژول توسط FB251 کنترل می‌شود
  • رنج دمای کاری این ماژول ۲۰-تا۶۰ درجه سانتی گراد است.
  • این ماژول  تا ۵۰۰ ولتDC  ایزوله الکتریکی است.
  •  رزولوشن 12bits
  • از طریق اتصال Power jomper  ولتاژی برابر ۲۴ ولت DC ایجاد می‌شود.
  • جریان این ماژول از برق تولید شده از field slide استفاده می‌کند.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-554

  0 out of 5

  2-channel analog output; 4 – 20 mA

  دارای ۲کانال خروجی 4تا۲۰ میلی آمپر

  • رنج دمای کاری این ماژول ۲۰-تا۶۰ درجه سانتی گراد است.
  • این ماژول سیگنال های ۰تا۲۰میلی آمپر تولید می‌کند.
  • این ماژول  تا ۵۰۰ ولتDC  ایزوله الکتریکی این است.
  •  رزولوشن 12bits
  • از طریق اتصال Power jomper  ولتاژی برابر ۲۴ ولت DC ایجاد می‌شود.
  • جریان این ماژول از برق تولید شده از field slide استفاده می‌کند.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-552/025-000

  0 out of 5

  2-channel analog output; 0 – 20 mA

  دارای ۲کانال خروجی ۰تا۲۰ میلی آمپر/T

  • رنج دمای کاری این ماژول ۲۰-تا۶۰ درجه سانتی گراد است.
  • این ماژول سیگنال های ۰تا۲۰میلی آمپر تولید می‌کند.
  • این ماژول  تا ۵۰۰ ولتDC  ایزوله الکتریکی این است.
  •  رزولوشن 12bits
  • از طریق اتصال Power jomper  ولتاژی برابر ۲۴ ولت DC ایجاد می‌شود.
  • جریان این ماژول از برق تولید شده از field slide استفاده می‌کند.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
show blocks helper
preloader