WAGO 750-556/000-200

نمایش قیمت تنها برای اعضا

2-channel analog output; ± 10 VDC

دارای ۲کانال خروجی ±۱۰ولت DC

این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.

رزولوشن ۱۲bits

خروجی ها ،مدار کوتاه محافظت شده هستند.

تغذیه سیستم داخلی برای منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.

کانال های خروجی یک ground potential مشترک دارند.