WAGO Analog Input Module

 • Placeholder

  WAGO 750-478

  0 out of 5

  2-channel analog input; 0-10 VDC; Single-ended; 16 bits

  دارای ۲کانال ورودی آنالوگ -تا۱۰ ولت DC
  این ماژول دارای ایزوله الکتریکی است.
  رزولوشن  16bits
  تغذیه سیستم (از طریق اتصال data bus)به عنوان منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.
  این ماژول قابلیت اتصال به صورت DIN rail را دارد.
  Shield screen این ماژول به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.
  • امکان اندازه گیری سیگنال از هر دو ورودی آنالوگ به صورت هم زمان (syncسینک زمانی)
  • حالت عملکرد:continuously
  • اگر سیگنال ورودی آنالوگ خارج از رنج تعریف شده باشد وضعیت آن توسط یک LED نمایش داده می‌شود.
  Protection:سیکل RC

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-454/000-200

  0 out of 5

  2-channel analog input; 0 -20 mA

  دارای ۲ ورودی آنالوگ ۰ تا ۲۰ میلی آمپر و  ورودی دیفرانسیل.

  data format  برای کنترل S5 با FB 251

  •  ایزوله الکتریکی این ماژول   تا ۵۰۰ ولت DC است.
  •  رزولوشن 12bits
  • تغذیه داخلی سیستم برای منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.
  • کانال های ورودی همان ورودی دیفرانسیل هستند.
  • این ماژول قابلیت نصب به صورت DIN rail رادارد.
  • Shield screen  به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.
  • محدوده دمای کاری ۲۰- تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد است.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-454/025-003

  0 out of 5

  2-channel analog input; 4 -20 mA

  دارای ۲ ورودی آنالوگ 4 تا ۲۰ میلی آمپر و  ورودی دیفرانسیل.EM/T

  •  ایزوله الکتریکی این ماژول   تا ۵۰۰ ولت DC است.
  •  رزولوشن 12bits
  • تغذیه داخلی سیستم برای منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.
  • کانال های ورودی همان ورودی دیفرانسیل هستند.
  • این ماژول قابلیت نصب به صورت DIN rail رادارد.
  • Shield screen  به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.
  • محدوده دمای کاری ۲۰- تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد است.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-454/025-000

  0 out of 5

  2-channel analog input; 4 -20 mA

  دارای ۲ ورودی آنالوگ 4 تا ۲۰ میلی آمپر و  ورودی دیفرانسیل./T

  •  ایزوله الکتریکی این ماژول   تا ۵۰۰ ولت DC است.
  •  رزولوشن 12bits
  • تغذیه داخلی سیستم برای منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.
  • کانال های ورودی همان ورودی دیفرانسیل هستند.
  • این ماژول قابلیت نصب به صورت DIN rail رادارد.
  • Shield screen  به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.
  • محدوده دمای کاری ۲۰- تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد است.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-466/025-000

  0 out of 5

  2-channel analog input; 4 – 20 mA

  دارای ۲ کانال ورودی آنالوگ 4تا ۲۰ میلی آمپر.T

  • این ماژول تغذیه مورد نیاز fieldbus را تامین می‌کند،سیگنال های آنالوگ را دریافت و به fieldbus ارسال می‌کند.
  • تغذیه ۲۴ ولتی fieldbus از اتصال power jomper ایجاد می‌شود.
  • رزواوشن ۱۲bits
  • این ماژول قابلیت نصب بصورت DIN rail را دارد.
  • Shield screen به صورت مستقیم به DIN rail  متصل است.
  • همچنین این ماژول ولتاژ مورد نیاز سنسورهای متصل به 2 ورودی آنالوگ اش را با استفاده از مدارات داخلی‌اش تامین می‌کند
  • تغذیه مورد نیاز این ماژول ۲۴ولت DC می‌باشد.
  •  ایزوله الکتریکی این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC است.
  • محدوده دمایی  20- تا 60درجه سانتی گراد
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-466/000-003

  0 out of 5

  2-channel analog input; 4 – 20 mA; Single-ended; Ext. Temperature

  دارای ۲ کانال ورودی آنالوگ 4تا ۲۰ میلی آمپر.EM

  • این ماژول تغذیه مورد نیاز fieldbus را تامین می‌کند،سیگنال های آنالوگ را دریافت و به fieldbus ارسال می‌کند.
  • تغذیه ۲۴ ولتی fieldbus از اتصال power jomper ایجاد می‌شود.
  • رزواوشن ۱۲bits
  • این ماژول قابلیت نصب بصورت DIN rail را دارد.
  • Shield screen به صورت مستقیم به DIN rail  متصل است.
  • همچنین این ماژول ولتاژ مورد نیاز ۲مبدل کنداکتور را با استفاده از مدارات داخلی‌اش تامین می‌کند.
  • تغذیه مورد نیاز این ماژول ۲۴ولت DC می‌باشد.
  •   این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC  ایزوله الکتریکی است.
  • محدوده دمایی  20- تا 60درجه سانتی گراد
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-465/000-200

  0 out of 5

  2-channel analog input; 0 – 20 mA

  دارای ۲ کانال ورودی آنالوگ ۰تا ۲۰ میلی آمپر.S5

  data format برای کنترل S5   با FB 251

  • این ماژول تغذیه مورد نیاز fieldbus را تامین می‌کند،سیگنال های آنالوگ را دریافت و به fieldbus ارسال می‌کند.
  • تغذیه ۲۴ ولتی fieldbus از اتصال power jomper ایجاد می‌شود.
  • رزواوشن ۱۲bits
  • این ماژول قابلیت نصب بصورت DIN rail را دارد.
  • Shield screen به صورت مستقیم به DIN rail  متصل است.
  • همچنین این ماژول ولتاژ مورد نیاز سنسورهای متصل به 2 ورودی آنالوگ را با استفاده از مدارات داخلی‌اش تامین می‌کند.
  • تغذیه مورد نیاز این ماژول ۲۴ولت DC می‌باشد.
  •  ایزوله الکتریکی این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC است.
  • محدوده دمایی  20- تا 60درجه سانتی گراد
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-480/000-001

  0 out of 5
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-474/005-000

  0 out of 5

  2-channel analog input; 4 – 20 mA; Single-ended; 16 bits

  دارای 2 کانال وردی آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر ،60HZ/Single-ended

  • ماکسیمم ولتاژ ورودی به این ماژول ۲۴ ولت DC است.
  • رزولوشن ۱۶bits
  • ایزوله الکتریکی این ماژول  تا ۵۰۰ ولت DC  است.
  • ارسال سیگنال  به fieldbus.
  • تغذیه 24ولتی fieldbusاز اتصال powerjumper ایجاد شده.
  • این ماژول امکان نصب  به صورت DIN rail  را دارد
  • این ماژول توانایی تامین ولتاژ مورد نیاز   ترانسدیوسر ۲ سیمه را دارد.
  • این ماژول قابلت این را دارد که سیگنال ورودی وقتی که تقریبا برابر ۲۵میلی آمپر شد سوییچ محافظتی سیگنال ورودی را به مقاومت بسیار بالایی وصل می‌کند و اگر سیگنال ورودی به رنج نرمال خود (۴-۲۰میلی آمپر) برگردد، سوییچ محافظ به طور خودکار به حالت قبل برمی گردد.
  • shield screen  این ماژول به صورت مستقیم به  DIN rail وصل است
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-479/000-001

  0 out of 5

  2-channel analog input module; ±10 VDC; Differential measurement input

  دارای ۲کانال ورودی آنالوگ۱۰±ولت DC

  • کانال های ورودی این ماژول  ایزوله الکتریکی هستند.
  • رزولوشن 13bits
  • تغذیه سیستم (از طریق اتصال data bus)به عنوان منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.
  • این ماژول قابلیت اتصال به صورت DIN rail را دارد.
  • Shield screen این ماژول به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.
   • امکان اندازه گیری سیگنال از هر دو ورودی آنالوگ به صورت هم زمان (syncسینک زمانی)
   • حالت عملکرد:continuously
   • اگر سیگنال ورودی آنالوگ خارج از رنج تعریف شده باشد وضعیت آن توسط یک LED نمایش داده می‌شود.
   • Protection:سیکل RC
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-474/000-200

  0 out of 5

  2-channel analog input;4 – 20 mA; Single-ended; 16 bits

  دارای 2 کانال وردی آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر ،S5/Single-ended

  data format  برای کنترل S5 با FB251

  • ماکسیمم ولتاژ ورودی به این ماژول ۲۴ ولت DC است.
  • رزولوشن ۱۶bits
  • این ماژول   تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله  الکتریکی است.
  • ارسال سیگنال  به fieldbus.
  • تغذیه 24ولتی fieldbusاز اتصال powerjumper ایجاد شده.
  • این ماژول امکان نصب  به صورت DIN rail  را دارد
  • این ماژول توانایی تامین ولتاژ مورد نیاز   ترانسدیوسر ۲ سیمه را دارد.
  • این ماژول قابلت این را دارد که سیگنال ورودی وقتی که تقریبا برابر ۲۵میلی آمپر شد سوییچ محافظتی سیگنال ورودی را به مقاومت بسیار بالایی وصل می‌کند و اگر سیگنال ورودی به رنج نرمال خود (۴-۲۰میلی آمپر) برگردد، سوییچ محافظ به طور خودکار به حالت قبل برمی گردد.
  • shield screen  این ماژول به صورت مستقیم به  DIN rail وصل است
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-472/005-000

  0 out of 5

  2-channel analog input; 0 – 20 mA; Single-ended; 16 bits

  دارای 2 کانالوردی آنالوگ 0 تا 20 میلی آمپر ،60HZ/Single-ended

  • ماکسیمم ولتاژ ورودی به این ماژول ۲۴ ولت DC است.
  • رزولوشن ۱۶bits
  • این ماژول   تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله  الکتریکی است.
  • ارسال سیگنال  به fieldbus.
  • تغذیه 24ولتی fieldbusاز اتصال powerjumper ایجاد شده.
  • این ماژول امکان نصب  به صورت DIN rail  را دارد
  • این ماژول توانایی تامین ولتاژ مورد نیاز   ترانسدیوسر ۲ سیمه را دارد.
  • این ماژول قابلت این را دارد که سیگنال ورودی وقتی که تقریبا برابر ۲۵میلی آمپر شد سوییچ محافظتی سیگنال ورودی را به مقاومت بسیار بالایی وصل می‌کند و اگر سیگنال ورودی به رنج نرمال خود (۴-۲۰میلی آمپر) برگردد، سوییچ محافظ به طور خودکار به حالت قبل برمی گردد.
  • shield screen  این ماژول به صورت مستقیم به  DIN rail وصل است
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-472/000-200

  0 out of 5

  2-channel analog input; 0 – 20 mA; Single-ended; 16 bits

  دارای 2 کانالوردی آنالوگ 0 تا 20 میلی آمپر ،S5/Single-ended

  data format  برای کنترل S5

  • ماکسیمم ولتاژ ورودی به این ماژول ۲۴ ولت DC است.
  • رزولوشن ۱۶bits
  • این ماژول   تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله  الکتریکی است.
  • ارسال سیگنال  به fieldbus.
  • تغذیه 24ولتی fieldbusاز اتصال powerjumper ایجاد شده.
  • این ماژول امکان نصب  به صورت DIN rail  را دارد
  • این ماژول توانایی تامین ولتاژ مورد نیاز   ترانسدیوسر ۲ سیمه را دارد.
  • این ماژول قابلت این را دارد که سیگنال ورودی وقتی که تقریبا برابر ۲۵میلی آمپر شد سوییچ محافظتی سیگنال ورودی را به مقاومت بسیار بالایی وصل می‌کند و اگر سیگنال ورودی به رنج نرمال خود (۴-۲۰میلی آمپر) برگردد، سوییچ محافظ به طور خودکار به حالت قبل برمی گردد.
  • shield screen  این ماژول به صورت مستقیم به  DIN rail وصل است
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-482/025-000

  0 out of 5

  2-channel analog input; 4 – 20 mA HART

  دارای 2کانال ورودی آنالوگ 4تا20 میلی آمپرT/ HART

  • ماکسیمم ولتاژ ورودی 24 ولت DC است.
  • این ماژول سیگنال های آنالوگ را دریافت و به fieldbus ارسال می‌کند.
  • منبع تغذیه   24ولتی fieldbus از اتصال Power jumper ماژول  ایجاد می‌شود.
  • این ماژول   ولتاژ مورد نیاز برای 2 سنسور۲ سیمه  را با استفاده از مدارات داخلی تامین می کند
  • در 4متغیر ثانویه  (PV SV TV QV )،طرح سیکل پردازش Coupler یا Controllerباشد(این وضعیت متغیر است) و هرکانال میتواند در این طرح جاگذاری شود.
  • پروتکل HART این ماژول به صورت هوشمند به HART Field متصل می‌شود و پروتکل HART  می‌تواند در طراحی پروژه جاگذاری شود که میتواند coupler یا controller باشد.
  • این ماژول ایزوله الکتریکی تا ۵۰۰ ولت DC می‌باشد
  • رزولوشن 12bits
  • shield screen این ماژول به صورت مستقیم یه DIN rail  وصل است.
  • رنج دمای کاری این ماژول ۲۰-تا ۶۰ درجه سانتی گراد است.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-482/000-300

  0 out of 5

  2-channel analog input; 4 – 20 mA HART

  دارای 2کانال ورودی آنالوگ 4تا20 میلی آمپرSE/S7/ HART

  • ماکسیمم ولتاژ ورودی 24 ولت DC است.
  • این ماژول سیگنال های آنالوگ را دریافت و به fieldbus ارسال می‌کند.
  • منبع تغذیه   24ولتی fieldbus از اتصال Power jumper ماژول  ایجاد می‌شود.
  • این ماژول   ولتاژ مورد نیاز برای 2 سنسور۲ سیمه  را با استفاده از مدارات داخلی تامین می کند
  • در 4متغیر ثانویه  (PV SV TV QV )،طرح سیکل پردازش Coupler یا Controllerباشد(این وضعیت متغیر است) و هرکانال میتواند در این طرح جاگذاری شود.
  • پروتکل HART این ماژول به صورت هوشمند به HART Field متصل می‌شود و پروتکل HART  می‌تواند در طراحی پروژه جاگذاری شود که میتواند coupler یا controller باشد.
  • این ماژول ایزوله الکتریکی تا ۵۰۰ ولت DC می‌باشد
  • رزولوشن 12bits
  • shield screen این ماژول به صورت مستقیم یه DIN rail  وصل است.
  • رنج دمای کاری این ماژول ۲۰-تا ۶۰ درجه سانتی گراد است.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-455/025-000

  0 out of 5

  4-channel analog input4- 20 mA; Single-ended

  دارای 4 کانال ورودی آنالوگ 4تا20 میلی آمپر.T/SE

  رزولوشن 12bits

  کانال های ورودی ماژول دارای یک پتانسیل مشترک ground هستند.

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DCایزوله الکتریکی است.

  ولتاژ ورودی max ولت DC32 است.

   

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-456/000-200

  0 out of 5

  2-channel analog input; ±10 VDC; S5 PLC data format

  دارای ۲کانال ورودی آنالوگ۱۰±ولت S5/DC

  format data برای کنترل S5 با FB ۲۵۱ است.

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  رزولوشن 12bits
  تغذیه سیستم (از طریق اتصال data bus)به عنوان منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.
  این ماژول قابلیت اتصال به صورت DIN rail را دارد.
  Shield screen این ماژول به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.
  کانال های ورودی این ماژول ورودی های دیفرانسیل هستند.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-478/005-000

  0 out of 5

  2-channel analog input; 0-10 VDC; Single-ended; 16 bits

  دارای ۲کانال ورودی آنالوگ0-10 ولت SE/60HZ/DC

  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • بیشترین مقدار ولتاژ ورودی 0-10
  • رزولوشن 16bits
  • تغذیه ولتاژ سیستم داخلی به عنوان منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.
  • این ماژول قابلیت اتصال به صورت DIN rail را دارد.
  • Shield screen این ماژول به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.
  • کانال های ورودی این ماژول یک potential ground مشترک دارند
  • تغذیه این ماژول ۲۴ ولت است و از طریق اتصال Power jumper ایجاد می‌شود.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-476/005-000

  0 out of 5

  2-channel analog input; ±10 VDC; Single-ended; 16 bits

  دارای ۲کانال ورودی آنالوگ ۱۰± ولت SE/60HZ/DC

  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC  ایزوله الکتریکی است.
  • بیشترین مقدار ولتتاژ ورودی ±10
  • رزولوشن  16bits
  • تغذیه ولتاژ  سیستم داخلی به عنوان منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.
  • این ماژول قابلیت اتصال به صورت DIN rail را دارد.
  • Shield screen این ماژول به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.
  • کانال های ورودی این ماژول  یک potential ground مشترک دارند
  • تغذیه این ماژول ۲۴ ولت است و از طریق اتصال  Power jumper  ایجاد می‌شود.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • Placeholder

  WAGO 750-476/000-200

  0 out of 5

  2-channel analog input; ±10 VDC; Single-ended; 16 bits

  دارای ۲کانال ورودی آنالوگ ۱۰± ولت SE/60 HZ/S5-466/DC

  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC  ایزوله الکتریکی است.
  • بیشترین مقدار ولتاژ ورودی ±10
  • رزولوشن 16bits
  • تغذیه ولتاژ  سیستم داخلی به عنوان منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.
  • این ماژول قابلیت اتصال به صورت DIN rail را دارد.
  • Shield screen این ماژول به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.
  • کانال های ورودی این ماژول  یک potential ground مشترک دارند
  • تغذیه این ماژول ۲۴ ولت است و از طریق اتصال  Power jumper  ایجاد می‌شود.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-467/000-200

  0 out of 5

  2-channel analog input; 0-10 VDC; Differential input

  دارای 2 ورودی آنالوک ۰تا۱۰ولت DC ورودی دیفرانسیل  S5/,S.E

  data format برای کنترل S5 با FB 251  است.

  • رزولوشن  12bits
  • تغذیه داخلی سیستم به عنوان منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.
  • کانال های ورودی ماژول دارای یه potentiol ground مشترک هستند.
  • این ماژول قابلیت نصب به صورت DIN rail را دارد.
  • shield screen به صورت مستقیم به  DIN rail وصل است.
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • ماکسیمم ولتاژ ورودی  به این ماژول ۳۵ ولت  DC است.
  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-468/025-000

  0 out of 5

  4-channel analog input; 0 -10 VDC; Single-ended

  دارای ۲کانال ورودی آنالوگ ۰تا۱۰ ولتDC ،رزولوشنS.E./T/ 12bits

  تغذیه ولتاژ داخلی سیستم به عنوان منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.

  کانال های ورودی این ماژول دارای یک potential ground مشترک هستند.

  این ماژول قابلیت نصب به صورت DIN rail را دارد.

  shield screen به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.

  بیشترین ولتاژ ورودی 35,ولت DC است.

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC یزوله الکتریکی است.

  رنج دمای کاری این ماژول ۲۰- تا ۶۰ درجه سانتی گراد است.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-468/000-200

  0 out of 5

  4-channel analog input; 0 -10 VDC; Single-ended

  دارای ۲کانال ورودی آنالوگ ۰تا۱۰ ولتDC ،رزولوشنSE/S5/ 12bits

  data format برای کنترل S5 با FB 251  است.

  تغذیه ولتاژ داخلی سیستم به عنوان منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.

  کانال های ورودی این ماژول دارای یک potential ground مشترک هستند.

  این ماژول قابلیت نصب به صورت DIN rail را دارد.

  shield screen به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.

  بیشترین ولتاژ ورودی 35,ولت DC است.

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC یزوله الکتریکی است.

  رنج دمای کاری این ماژول ۲۰- تا ۶۰ درجه سانتی گراد است.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-457/025-000

  0 out of 5

  4-channel analog input; ±10 VDC; Single-ended

  دارای ۴ورودی آنالوگ ; ±10 ولتDC،رزولوشنS.E./T /12bits

  منبع تغذیه این ماژول تغذیه داخل سیستم است.

  کانال های ورودی این ماژول دارای یک potential ground مشترک هستند.

  بیشترین مقدار ولتاژ برای این ماژول ۴۰ ±ولت DC  است.

  این ماژول تا ۰۰ ۵ولت DCایزوله الکتریکی  است.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-461

  0 out of 5

  2-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors

  دارای ۲کانال ورودی آنالوگ؛برای سنسورهای دمای مقاومتی ./Free configurable/Pt100/RTD

  • رنج دمای کاری این ماژول ۲۰۰- تا ۸۵۰ درجه سانتی گراد است.
  • رزولوشن ۰.۱ درجه سانتی گراد
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC  ایزواه الکتریکی است.
  • ماژول ورودی RTD (دماسنج مقاومتی) حسگرهای مقاومت Pt یا Ni را به صورت مستقیم به هم وصل می‌کند.
  • این ماژول امکان اتصال به سنسورهای ۲سیمه یا۳سیمه را  دارد.
  • این ماژول به صورت اتوماتیک کل محدوده دمایی را خطی می‌کند.خطای سنسور توسط یک LED  قرمز نشان داده می‌شود.
  • آمادگی برای عملیات و ارتباط بدون خطا با buscoupler توسط یک LED سبز نمایش داده می‌شود.
  • این ماژول قابلیت نصب به صورت DIN rail را دارد.
  • shield screen به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.
  • همه  انواع سنسور های ذکر شده توسط configurable پشتیبانی می‌شوند.
  • نصب از طریق ۲ نرم افزار WAGO-1/O-CHECK
  • در صورت تقاضا تغیرات دیگری در دسترس هستند:
   محدوده دمایی Pt100؛  Pt200: Pt1000 بین ۲۰۰C-تا۸۵۰C+
   محدوده دمایی Ni100؛ Ni100 بین ۶0C- تا ۲۵۰C+

  دقت فرمایید که هنگام خرید، این ماژول بدون کانکتور می باشد. کانکتور مورد نیاز را با مدل WAGO 753-110 می توانید خریداری نمایید

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
show blocks helper
preloader