WAGO 750-456/000-200

نمایش قیمت تنها برای اعضا

2-channel analog input; ±10 VDC; S5 PLC data format

دارای ۲کانال ورودی آنالوگ۱۰±ولت S5/DC

format data برای کنترل S5 با FB ۲۵۱ است.

این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
رزولوشن 12bits
تغذیه سیستم (از طریق اتصال data bus)به عنوان منبع تغذیه ماژول استفاده می‌شود.
این ماژول قابلیت اتصال به صورت DIN rail را دارد.
Shield screen این ماژول به صورت مستقیم به DIN rail متصل است.
کانال های ورودی این ماژول ورودی های دیفرانسیل هستند.