WAGO Digital Output Module

 • WAGO 750-523

  0 out of 5

  1-channel digital output; 230 VAC; 16 A; Potential-free; Relay, 1 make contact

  دارای یک خروجی دیجیتال 230 ولت AC با حداکثر 16 آمپر رله ای

  یک اکچویتور متصل یا بار توسط این ماژول خروجی رله سویچ می شود. یک تغذیهخ 24 رولت DC می تواند بوبین رله را تحریک کند. در این ماژول با استفاده از یک کلید Automatic/Manual می توان مد کاری این ماژول رله را به صورت دستی یا اتوماتیک کنترل کرد. همچنین زمانی که وضعیت این ماژول در حالت Manual است، می توان با یک کلید Manual Operation Status وضعیت رله را تغییر داد. در این ماژول یک LED وضعیت Manual/Automatic بودن ماژول را نشان می دهد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-513

  0 out of 5

  2-channel digital output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 2 make contact

  دارای 2 خروجی دیجیتال 230 ولت AC با حداکثر 0.2 آمپر به صورت رله ای 2 کنتاکت

  برای تحریک کردن رله از ولتاژ داخلی این ماژول استفاده می شود.

  پایه های اتصال باز از نظر الکتریکی ایزوله هستند.

  این ماژول دارای یک LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن رله می باشد.

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-513

  0 out of 5

  2-channel digital output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 2 make contact

  دارای 2 خروجی دیجیتال 230 ولت AC با حداکثر 0.2 آمپر به صورت رله ای 2 کنتاکت

  برای تحریک کردن رله از ولتاژ داخلی این ماژول استفاده می شود.

  پایه های اتصال باز از نظر الکتریکی ایزوله هستند.

  این ماژول دارای یک LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن رله می باشد.

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-512

  0 out of 5

  2-channel digital output; AC 250 V; 2.0 A; 2 make contact

  دارای 2 خروجی دیجیتال 230 ولت AC با حداکثر 0.2 آمپر با 2 کنتاکت normally open

  برای تحریک کردن رله از ولتاژ داخلی این ماژول استفاده می شود.

  توجه کنید که با استفاده از اتصال جامپر تغذیه می توان هر دو حالت ولتاژ DC  یا ولتاژ AC را در خروجی سویچ کرد.

  این ماژول دارای یک LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن رله می باشد.

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 230 ولت AC و 30 ولت DC دارد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-512

  0 out of 5

  2-channel digital output; AC 250 V; 2.0 A; 2 make contact

   

  دارای 2 خروجی دیجیتال 230 ولت AC با حداکثر 0.2 آمپر با 2 کنتاکت normally open

  برای تحریک کردن رله از ولتاژ داخلی این ماژول استفاده می شود.

  توجه کنید که با استفاده از اتصال جامپر تغذیه می توان هر دو حالت ولتاژ DC  یا ولتاژ AC را در خروجی سویچ کرد.

  این ماژول دارای یک LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن رله می باشد.

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 230 ولت AC و 30 ولت DC دارد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-517

  0 out of 5

  2-channel digital output; AC 250 V; 1 A; Potential-free; Relay, 2 changeover contacts

  دارای 2 خروجی دیجیتال 125 ولت AC با حداکثر 0.5 آمپر به صورت رله ای 2 کنتاکت

  برای تحریک کردن رله از ولتاژ داخلی این ماژول استفاده می شود.

  پایه های اتصال باز از نظر الکتریکی ایزوله هستند.

  این ماژول دارای یک LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن رله می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-517

  0 out of 5

  2-channel digital output; AC 250 V; 1 A; Potential-free; Relay, 2 changeover contacts

   

  دارای 2 خروجی دیجیتال 125 ولت AC با حداکثر 0.5 آمپر به صورت رله ای 2 کنتاکت

  برای تحریک کردن رله از ولتاژ داخلی این ماژول استفاده می شود.

  پایه های اتصال باز از نظر الکتریکی ایزوله هستند.

  این ماژول دارای یک LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن رله می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-514

  0 out of 5

  2-channel relay output module; AC 125 V, DC 30 V

   

  دارای 2 خروجی دیجیتال 125 ولت AC با حداکثر 0.5 آمپر به صورت رله ای 2 کنتاکت

  برای تحریک کردن رله از ولتاژ داخلی این ماژول استفاده می شود.

  پایه های اتصال باز از نظر الکتریکی ایزوله هستند.

  این ماژول دارای یک LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن رله می باشد.

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-514

  0 out of 5

  2-channel digital output; 125 VAC; 0.5 A; Potential-free; 2 make contact

  دارای 2 خروجی دیجیتال 125 ولت AC با حداکثر 0.5 آمپر به صورت رله ای 2 کنتاکت

  برای تحریک کردن رله از ولتاژ داخلی این ماژول استفاده می شود.

  پایه های اتصال باز از نظر الکتریکی ایزوله هستند.

  این ماژول دارای یک LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن رله می باشد.

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-522

  0 out of 5

  2-channel digital output; 230 VAC; Solid-state

  دارای 2 خروجی دیجیتال 320 ولت AC با حداکثر 0.3 آمپر / SSR

  این ماژول خروجی دیجیتال می تواند اکچویتورهای مختلف را با استفاده از نیمه هادی های خروجی کنترل کند.

  همچنین سیگنال های کنترلی را از طریق fieldbus دریافت کند.

  تمام خروجی های این ماژول کاملا ایزوله هستند.

  تغذیه برای خروجی ها توسط اتصال پاور جامپر فراهم می شود.

  هر کدام از خروجی ها نسبت به overload محافظت شده اند که توسط حد دمایی داخلی این ماژول تشخیص داده می شود. در صورت overload باس این ماژول فرمان خاموش کردن خروجی های آن را می دهد. بعد از پایین آمدن دمای ناشی از overload به صورت اتوماتیک تریگرهایی داخل ماژول هستند که باعث اتصال مجدد خروجی می شوند. در هنگام overload یک بیت صفر و یک (1-0) به عنوان خطا داده می شود.

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 230 ولت دارد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-509

  0 out of 5

  2-channel digital output; 230 VAC; 0.3 A

  دارای 2 خروجی دیجیتال 320 ولت AC با حداکثر 0.3 آمپر / SSR

  تجهیزاتی که به کانال های خروجی این ماژول متصل می شود، از سیگنال کنترلی صادر شده از داخل این ماژول، از نظر الکتریکی ایزوله هستند.

  این ماژول دارای دو LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن هر یک از کانال های خروجی می باشد.

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 230 ولت دارد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-509

  0 out of 5

  2-channel digital output; 230 VAC; 0.3 A; Solid-state

  دارای 2 خروجی دیجیتال 320 ولت AC با حداکثر 0.3 آمپر / SSR

  تجهیزاتی که به کانال های خروجی این ماژول متصل می شود، از سیگنال کنترلی صادر شده از داخل این ماژول، از نظر الکتریکی ایزوله هستند.

  این ماژول دارای دو LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن هر یک از کانال های خروجی می باشد.

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 230 ولت دارد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-540

  0 out of 5

  4-channel digital output; 230 VAC; 0.25 A; Solid-state

  دارای 4 خروجی دیجیتال 120 تا 230 ولت AC تا حداکثر 0.25 آمپر

  این ماژول قابلیت اتصال 4 اکچویتور را دارد.

  این ماژول دارای دو LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن هر یک از کانال های خروجی می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 120 تا 230 ولت دارد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1505

  0 out of 5

  16-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching

  دارای 16 کانال خروجی دیجیتال 24 ولت DC تا حداکثر 0.5 آمپر در عرض 12 mm

  این ماژول می تواند سیگنال های کنترلی را برای راه اندازی اکچویتورهایی مثل ولو ها، موتورها، رله ها و غیره اعمال کند.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active low می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1501

  0 out of 5

  16-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching; Ribbon cable

   

  دارای 16 کانال خروجی دیجیتال 24 ولت DC تا حداکثر 0.5 آمپر در عرض 12 mm

  این ماژول دارای قابلیت اتصال به کابل فلت 20 رشته به همراه سوکت IDE 2×10 می‌باشد.

  این ماژول می تواند سیگنال های کنترلی را برای راه اندازی اکچویتورهایی مثل ولو ها، موتورها، رله ها و غیره اعمال کند.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active low می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1504

  0 out of 5

  16-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A

  دارای 16 کانال خروجی دیجیتال 24 ولت DC تا حداکثر 0.5 آمپر در عرض 12 mm

  این ماژول می تواند سیگنال های کنترلی را برای راه اندازی اکچویتورهایی مثل ولو ها، موتورها، رله ها و غیره اعمال کند.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1500

  0 out of 5

  16-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Ribbon cable

  دارای 16 کانال خروجی دیجیتال 24 ولت DC تا حداکثر 0.5 آمپر در عرض 12 mm

  این ماژول دارای قابلیت اتصال به کابل فلت 20 رشته به همراه سوکت IDE 2×10 می‌باشد.

  این ماژول می تواند سیگنال های کنترلی را برای راه اندازی اکچویتورهایی مثل ولو ها، موتورها، رله ها و غیره اعمال کند.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1516

  0 out of 5

  8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; 2-conductor connection

  دارای 8 کانال خروجی دیجیتال 24 ولت DC تا حداکثر 0.5 آمپر با 2 کانداکتور در عرض 12 mm

  این ماژول می تواند سیگنال های کنترلی را برای راه اندازی اکچویتورهایی مثل ولو ها، موتورها، رله ها و غیره اعمال کند.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active low می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1515

  0 out of 5

  8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; 2-conductor connection

  دارای8 کانال خروجی دیجیتال 24 ولت DC تا حداکثر 0.5 آمپر با 2 کنداکتور در عرض 12 mm

  این ماژول می تواند سیگنال های کنترلی را برای راه اندازی اکچویتورهایی مثل ولو ها، موتورها، رله ها و غیره اعمال کند.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1506

  0 out of 5

  8-channel digital input/output; 24 VDC; 0.5 A

  دارای 8 کانال ورودی دیجیتال و 8 کانال خروج دیجیتال 24 ولت DC  تا حداکثر 0.5 آمپر در عرض 12 mm

  این ماژول می تواند سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف دریافت و برای راه اندازی اکچویتور هایی مثل ولو ها، موتورها، رله ها و غیره اعمال کند.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1502

  0 out of 5

  8-channel digital input/output; 24 VDC; 0.5 A; Ribbon cable

  دارای 8 کانال ورودی دیجیتال و 8 کانال خروج دیجیتال 24 ولت DC  تا حداکثر 0.5 آمپر در عرض 12 mm

  این ماژول دارای قابلیت اتصال به کابل فلت 20 رشته به همراه سوکت IDE 2×10 می‌باشد.

  همچنین می تواند سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف دریافت و برای راه اندازی اکچویتور هایی مثل ولو ها، موتورها، رله ها و غیره اعمال کند.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-537

  0 out of 5

  8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Diagnostics

  دارای 8 خروجی دیجیتال 24 ولت ِDC تا حداکثر 0.5 آمپر

  تمام خروجی های این ماژول قابلیت تشخیص اتصال کوتاه را دارد.

  توابع وسیعی هستند که علاوه بر پوشش طیف وسیعی از خروجی های استاندارد این ماژول ها می توانند اتصال کوتاه/مدار باز بودن را تشخیص دهند. این ماژول دارای 2 عدد LED سبز جهت نمایش وضعیت هر یک از خروجی دیجیتال ها و هم چنین 2 LED برای نمایش خطاهای دیجیتال به صورت مستقل می باشد.

  این ماژول قابلیت اتصال 8 اکچویتور را دارد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-537

  0 out of 5

  8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Diagnostics

  دارای 8 خروجی دیجیتال 24 ولت ِDC تا حداکثر 0.5 آمپر

  تمام خروجی های این ماژول قابلیت تشخیص اتصال کوتاه را دارد.

  توابع وسیعی هستند که علاوه بر پوشش طیف وسیعی از خروجی های استاندارد این ماژول ها می توانند اتصال کوتاه/مدار باز بودن را تشخیص دهند. این ماژول دارای 2 عدد LED سبز جهت نمایش وضعیت هر یک از خروجی دیجیتال ها و هم چنین 2 LED برای نمایش خطاهای دیجیتال به صورت مستقل می باشد.

  این ماژول قابلیت اتصال 8 اکچویتور را دارد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-536

  0 out of 5

  8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching

  دارای 8 خروجی دیجیتال 24 ولت DC تا حداکثر 0.5 آمپر در عرض 12 mm

  در سیستم کنترلی می توان سویچ ها و تجهیزات مصرفی (لود) را به این ماژول متصل کرد.

  تمام خروجی های این ماژول قابلیت تشخیص اتصال کوتاه را دارد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  ورودی های این ماژول Active low می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-536

  0 out of 5

  8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching

  دارای 8 خروجی دیجیتال 24 ولت DC تا حداکثر 0.5 آمپر در عرض 12 mm

  در سیستم کنترلی می توان سویچ ها و تجهیزات مصرفی (لود) را به این ماژول متصل کرد.

  تمام خروجی های این ماژول قابلیت تشخیص اتصال کوتاه را دارد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  ورودی های این ماژول Active low می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
show blocks helper
preloader