WAGO Digital Output Module

show blocks helper
 • WAGO 750-523

  0 out of 5

  1-channel digital output; 230 VAC; 16 A; Potential-free; Relay, 1 make contact

  دارای یک خروجی دیجیتال 230 ولت AC با حداکثر 16 آمپر رله ای

  یک اکچویتور متصل یا بار توسط این ماژول خروجی رله سویچ می شود. یک تغذیهخ 24 رولت DC می تواند بوبین رله را تحریک کند. در این ماژول با استفاده از یک کلید Automatic/Manual می توان مد کاری این ماژول رله را به صورت دستی یا اتوماتیک کنترل کرد. همچنین زمانی که وضعیت این ماژول در حالت Manual است، می توان با یک کلید Manual Operation Status وضعیت رله را تغییر داد. در این ماژول یک LED وضعیت Manual/Automatic بودن ماژول را نشان می دهد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا مقایسه
 • WAGO 753-513

  0 out of 5

  2-channel digital output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 2 make contact

  دارای 2 خروجی دیجیتال 230 ولت AC با حداکثر 0.2 آمپر به صورت رله ای 2 کنتاکت

  برای تحریک کردن رله از ولتاژ داخلی این ماژول استفاده می شود.

  پایه های اتصال باز از نظر الکتریکی ایزوله هستند.

  این ماژول دارای یک LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن رله می باشد.

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا مقایسه
 • WAGO 750-513

  0 out of 5

  2-channel digital output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 2 make contact

  دارای 2 خروجی دیجیتال 230 ولت AC با حداکثر 0.2 آمپر به صورت رله ای 2 کنتاکت

  برای تحریک کردن رله از ولتاژ داخلی این ماژول استفاده می شود.

  پایه های اتصال باز از نظر الکتریکی ایزوله هستند.

  این ماژول دارای یک LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن رله می باشد.

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا مقایسه
 • WAGO 753-512

  0 out of 5

  2-channel digital output; AC 250 V; 2.0 A; 2 make contact

  دارای 2 خروجی دیجیتال 230 ولت AC با حداکثر 0.2 آمپر با 2 کنتاکت normally open

  برای تحریک کردن رله از ولتاژ داخلی این ماژول استفاده می شود.

  توجه کنید که با استفاده از اتصال جامپر تغذیه می توان هر دو حالت ولتاژ DC  یا ولتاژ AC را در خروجی سویچ کرد.

  این ماژول دارای یک LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن رله می باشد.

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 230 ولت AC و 30 ولت DC دارد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا مقایسه
 • WAGO 750-512

  0 out of 5

  2-channel digital output; AC 250 V; 2.0 A; 2 make contact

   

  دارای 2 خروجی دیجیتال 230 ولت AC با حداکثر 0.2 آمپر با 2 کنتاکت normally open

  برای تحریک کردن رله از ولتاژ داخلی این ماژول استفاده می شود.

  توجه کنید که با استفاده از اتصال جامپر تغذیه می توان هر دو حالت ولتاژ DC  یا ولتاژ AC را در خروجی سویچ کرد.

  این ماژول دارای یک LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن رله می باشد.

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 230 ولت AC و 30 ولت DC دارد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا مقایسه
 • WAGO 753-517

  0 out of 5

  2-channel digital output; AC 250 V; 1 A; Potential-free; Relay, 2 changeover contacts

  دارای 2 خروجی دیجیتال 125 ولت AC با حداکثر 0.5 آمپر به صورت رله ای 2 کنتاکت

  برای تحریک کردن رله از ولتاژ داخلی این ماژول استفاده می شود.

  پایه های اتصال باز از نظر الکتریکی ایزوله هستند.

  این ماژول دارای یک LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن رله می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا مقایسه
 • WAGO 750-517

  0 out of 5

  2-channel digital output; AC 250 V; 1 A; Potential-free; Relay, 2 changeover contacts

   

  دارای 2 خروجی دیجیتال 125 ولت AC با حداکثر 0.5 آمپر به صورت رله ای 2 کنتاکت

  برای تحریک کردن رله از ولتاژ داخلی این ماژول استفاده می شود.

  پایه های اتصال باز از نظر الکتریکی ایزوله هستند.

  این ماژول دارای یک LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن رله می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا مقایسه
 • WAGO 753-514

  0 out of 5

  2-channel relay output module; AC 125 V, DC 30 V

   

  دارای 2 خروجی دیجیتال 125 ولت AC با حداکثر 0.5 آمپر به صورت رله ای 2 کنتاکت

  برای تحریک کردن رله از ولتاژ داخلی این ماژول استفاده می شود.

  پایه های اتصال باز از نظر الکتریکی ایزوله هستند.

  این ماژول دارای یک LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن رله می باشد.

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا مقایسه
 • WAGO 750-514

  0 out of 5

  2-channel digital output; 125 VAC; 0.5 A; Potential-free; 2 make contact

  دارای 2 خروجی دیجیتال 125 ولت AC با حداکثر 0.5 آمپر به صورت رله ای 2 کنتاکت

  برای تحریک کردن رله از ولتاژ داخلی این ماژول استفاده می شود.

  پایه های اتصال باز از نظر الکتریکی ایزوله هستند.

  این ماژول دارای یک LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن رله می باشد.

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا مقایسه
 • WAGO 750-522

  0 out of 5

  2-channel digital output; 230 VAC; Solid-state

  دارای 2 خروجی دیجیتال 320 ولت AC با حداکثر 0.3 آمپر / SSR

  این ماژول خروجی دیجیتال می تواند اکچویتورهای مختلف را با استفاده از نیمه هادی های خروجی کنترل کند.

  همچنین سیگنال های کنترلی را از طریق fieldbus دریافت کند.

  تمام خروجی های این ماژول کاملا ایزوله هستند.

  تغذیه برای خروجی ها توسط اتصال پاور جامپر فراهم می شود.

  هر کدام از خروجی ها نسبت به overload محافظت شده اند که توسط حد دمایی داخلی این ماژول تشخیص داده می شود. در صورت overload باس این ماژول فرمان خاموش کردن خروجی های آن را می دهد. بعد از پایین آمدن دمای ناشی از overload به صورت اتوماتیک تریگرهایی داخل ماژول هستند که باعث اتصال مجدد خروجی می شوند. در هنگام overload یک بیت صفر و یک (1-0) به عنوان خطا داده می شود.

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 230 ولت دارد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا مقایسه
 • WAGO 753-509

  0 out of 5

  2-channel digital output; 230 VAC; 0.3 A

  دارای 2 خروجی دیجیتال 320 ولت AC با حداکثر 0.3 آمپر / SSR

  تجهیزاتی که به کانال های خروجی این ماژول متصل می شود، از سیگنال کنترلی صادر شده از داخل این ماژول، از نظر الکتریکی ایزوله هستند.

  این ماژول دارای دو LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن هر یک از کانال های خروجی می باشد.

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 230 ولت دارد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا مقایسه
 • WAGO 750-509

  0 out of 5

  2-channel digital output; 230 VAC; 0.3 A; Solid-state

  دارای 2 خروجی دیجیتال 320 ولت AC با حداکثر 0.3 آمپر / SSR

  تجهیزاتی که به کانال های خروجی این ماژول متصل می شود، از سیگنال کنترلی صادر شده از داخل این ماژول، از نظر الکتریکی ایزوله هستند.

  این ماژول دارای دو LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن هر یک از کانال های خروجی می باشد.

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 230 ولت دارد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا مقایسه
preloader