WAGO 750-537

نمایش قیمت تنها برای اعضا

8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Diagnostics

دارای 8 خروجی دیجیتال 24 ولت ِDC تا حداکثر 0.5 آمپر

تمام خروجی های این ماژول قابلیت تشخیص اتصال کوتاه را دارد.

توابع وسیعی هستند که علاوه بر پوشش طیف وسیعی از خروجی های استاندارد این ماژول ها می توانند اتصال کوتاه/مدار باز بودن را تشخیص دهند. این ماژول دارای 2 عدد LED سبز جهت نمایش وضعیت هر یک از خروجی دیجیتال ها و هم چنین 2 LED برای نمایش خطاهای دیجیتال به صورت مستقل می باشد.

این ماژول قابلیت اتصال 8 اکچویتور را دارد.

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

ورودی های این ماژول Active high می باشد.