WAGO 750-1515

نمایش قیمت تنها برای اعضا

8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; 2-conductor connection

دارای8 کانال خروجی دیجیتال 24 ولت DC تا حداکثر 0.5 آمپر با 2 کنداکتور در عرض 12 mm

این ماژول می تواند سیگنال های کنترلی را برای راه اندازی اکچویتورهایی مثل ولو ها، موتورها، رله ها و غیره اعمال کند.

برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

ورودی های این ماژول Active high می باشد.