WAGO Digital Input Module

 • WAGO 750-453

  0 out of 5

  4-channel analog input; 0- 20 mA; Single-ended

  دارای 4 کانال ورودی آنالوگ 0تا20 میلی آمپر.SE

  رزولوشن 12bits

  کانال های ورودی ماژول دارای یک پتانسیل مشترک ground هستند.

  این ماژول تا ۵۰۰ ولت  DCایزوله الکتریکی است.

  ولتاژ ورودی max ولت DC32 است.

  رنج دمای کاری این ماژول از ۲۰- تا ۶۰ درجه سانتی گراد است.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1506

  0 out of 5

  8-channel digital input/output; 24 VDC; 0.5 A

  دارای 8 کانال ورودی دیجیتال و 8 کانال خروج دیجیتال 24 ولت DC  تا حداکثر 0.5 آمپر در عرض 12 mm

  این ماژول می تواند سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف دریافت و برای راه اندازی اکچویتور هایی مثل ولو ها، موتورها، رله ها و غیره اعمال کند.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1502

  0 out of 5

  8-channel digital input/output; 24 VDC; 0.5 A; Ribbon cable

  دارای 8 کانال ورودی دیجیتال و 8 کانال خروج دیجیتال 24 ولت DC  تا حداکثر 0.5 آمپر در عرض 12 mm

  این ماژول دارای قابلیت اتصال به کابل فلت 20 رشته به همراه سوکت IDE 2×10 می‌باشد.

  همچنین می تواند سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف دریافت و برای راه اندازی اکچویتور هایی مثل ولو ها، موتورها، رله ها و غیره اعمال کند.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1425

  0 out of 5

  8-channel digital input; PTC

   

  دارای 8 ورودی دیجیتال PTC

  این ماژول برای راه اندازی 8 عدد ترمیستور برای مانیتور کردن دمای overload موتورها ، ماشین ها و غیره می باشد.

  هر کانال این ماژول دارای قابلیت اتصال تا حداکثر 6 عدد ترمیستور به صورت سری را دارد.

  اگر پاسخ دمایی از حد مجاز تجاوز کند، یک بیت در ورودی این ماژول یک می شود.

  همچنین قطعی سیم و اتصال کوتاه را می توان برای هر کانال با استفاده از LED های سبز و قرمز روی ماژول مانیتور کرد که LED قرمز وضعیت دمای بیش از حد یا خطای سیم بندی را نمایش می دهد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-424

  0 out of 5

  2-channel digital input; 24 VDC; Intruder detection

   

  دارای 2 ورودی دیجیتال 24 ولت

  همچنین دارای قابلیت تشخیص ولتاژهای نا خواسته

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-424

  0 out of 5

  2-channel digital input; Intruder detection

   

  دارای 2 ورودی دیجیتال 24 ولت

  هچنین دارای قابلیت تشخیص ولتاژهای نا خواسته

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-425

  0 out of 5

  2-channel digital input module; NAMUR

   

  دارای 2 ورودی دیجیتال NAMUR

  ورودی دیجیتال این ماژول سیگنال سویچ های پراکسی میتی را دریافت می کند.

  ولتاژ سنسورها در هر کانال با استفاده از اتصال کوتاه ولتاژ 8/2 ولت منبع فراهم می شود. اتصال کوتاه یا قطعی خط توسط یک LED قرمز رنگ نمایش داده می شود.

  وضعیت LED سبز این ماژول به شرح زیر است:

  • اگر سیگنال صفر باشد، LED خاموش است.
  • اگر سیگنال یک باشد، LED روشن است.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-425

  0 out of 5

  2-channel digital input; NAMUR

   

  دارای 2 ورودی دیجیتال NAMUR

  ورودی دیجیتال این ماژول سیگنال سویچ های پراکسی میتی را دریافت می کند.

  ولتاژ سنسورها در هر کانال با استفاده از اتصال کوتاه ولتاژ 8/2 ولت منبع فراهم می شود. اتصال کوتاه یا قطعی خط توسط یک LED قرمز رنگ نمایش داده می شود.

  وضعیت LED سبز این ماژول به شرح زیر است:

  • اگر سیگنال صفر باشد، LED خاموش است.
  • اگر سیگنال یک باشد، LED روشن است.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-405

  0 out of 5

  2-channel digital input; 230 VAC

   

  دارای 2 کانال ورودی دیجیتال 230 ولت AC

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 230 ولت دارد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-405

  0 out of 5

  2-channel digital input; 230 VAC

   

  دارای 2 کانال ورودی دیجیتال 230 ولت AC

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 230 ولت دارد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-440

  0 out of 5

  4-channel digital input; 120/230 VAC

   

  دارای 4 ورودی دیجیتال 120(230) ولت AC

  4 سنسور می توانند به طور مستقیم به این ماژول متصل شوند.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 120(230) ولت دارد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

   

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-406

  0 out of 5

  2-channel digital input; 120 VAC

   

  دارای 2 کانال ورودی دیجیتال 120 ولت AC

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 120 ولت دارد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-406

  0 out of 5

  2-channel digital input; 120 VAC

   

  دارای 2 کانال ورودی دیجیتال 120 ولت AC

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 120 ولت دارد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-407

  0 out of 5

  2-channel digital input; 220 VDC

   

  دارای 2 ورودی دیجیتال220 ولت DC

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection با ثابت زمانی ثابت زمانی 3 ms می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-427

  0 out of 5

  2-channel digital input; 110 VDC

   

  دارای 2 ورودی دیجیتال 110 ولت DC

  هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection با یک ثابت زمانی ثابت های زمانی می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 110 ولت دارد.

  ورودی های این ماژول بسته به سیم بندی طراح می تواند Active low و یا Active high باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-427

  0 out of 5

  2-channel digital input; 110 VDC

   

  دارای 2 ورودی دیجیتال 110 ولت DC

  هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection با یک ثابت زمانی ثابت های زمانی می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 110 ولت دارد.

  ورودی های این ماژول بسته به سیم بندی طراح می تواند Active low و یا Active high باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-429

  0 out of 5

  2-channel digital input; 60 VDC; 3 ms

   

  دارای 2 ورودی دیجیتال 60 ولت DC

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection با یک ثابت زمانی ثابت های زمانی می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 60 ولت دارد که برای تامین آن باید یک ماژول 750-612 به آن اضافه شود.

  ورودی های این ماژول Active high  می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-412

  0 out of 5

  2-channel digital input; 48 VDC; 3 ms

   

  دارای 2 کانال ورودی دیجیتال 48 ولت DC

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection با یک ثابت های زمانی می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 48 ولت دارد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-412

  0 out of 5

  2-channel digital input; 48 VDC; 3 ms

   

  دارای 2 کانال ورودی دیجیتال 48 ولت DC

  این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection با یک ثابت های زمانی می باشد.

  مدل 001-000 این ماژول اتصال جامپری تغذیه ندارد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 48 ولت دارد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-428

  0 out of 5

   

  4-channel digital input; 42 VAC/VDC; 20 ms

  دارای 4 ورودی دیجیتال 42 ولت AC/DC

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection با یک ثابت زمانی می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  همه کانال های ورودی ایزوله می باشند.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-428

  0 out of 5

  4-channel digital input; 42 VAC/VDC; 20 ms

   

  دارای 4 ورودی دیجیتال 42 ولت AC/DC

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection با یک ثابت زمانی می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  همه کانال های ورودی ایزوله می باشند.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-423

  0 out of 5

  4-channel digital input; 24 V AC/DC; 50 ms; Power jumper contacts

   

  دارای 4 ورودی دیجیتال 24 ولت AC/DC  به همراه اتصال جامپری تغذیه

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection با یک ثابت زمانی می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 24 ولت دارد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-423

  0 out of 5

  4-channel digital input; 24 V AC/DC; 50 ms

   

  دارای 4 ورودی دیجیتال 24 ولت AC/DC  به همراه اتصال جامپری تغذیه

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection با یک ثابت زمانی می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 24 ولت دارد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-415

  0 out of 5

  4-channel digital input; 24 V AC/DC; 20 ms

   

  دارای 4 ورودی دیجیتال 24 ولت AC/DC

  هر کانال ورودی دارای یک پل یکسو کننده و خازن و محدودیت جریان برای AC/DC می باشد.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection پایین گذر با ثابت زمانی می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  همه کانال های ورودی ایزوله می باشند.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-415

  0 out of 5

  4-channel digital input; 24 V AC/DC; 20 ms

   

  دارای 4 ورودی دیجیتال 24 ولت AC/DC

  هر کانال ورودی دارای یک پل یکسو کننده و خازن و محدودیت جریان برای AC/DC می باشد.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection پایین گذر با ثابت زمانی می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  همه کانال های ورودی ایزوله می باشند.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
show blocks helper
preloader