WAGO 753-429

نمایش قیمت تنها برای اعضا

2-channel digital input; 60 VDC; 3 ms

 

دارای 2 ورودی دیجیتال 60 ولت DC

این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection با یک ثابت زمانی ثابت های زمانی می باشد.

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 60 ولت دارد که برای تامین آن باید یک ماژول 750-612 به آن اضافه شود.

ورودی های این ماژول Active high  می باشد.