WAGO 753-540

نمایش قیمت تنها برای اعضا

4-channel digital output; 230 VAC; 0.25 A; Solid-state

دارای 4 خروجی دیجیتال 120 تا 230 ولت AC تا حداکثر 0.25 آمپر

این ماژول قابلیت اتصال 4 اکچویتور را دارد.

این ماژول دارای دو LED مستقل برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن هر یک از کانال های خروجی می باشد.

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 120 تا 230 ولت دارد.

ورودی های این ماژول Active high می باشد.