WAGO 750-495/000-001

نمایش قیمت تنها برای اعضا

3-Phase Power Measurement Moule

ماژول اندازه گیری قدرت ۳فاز 5 آمپر.

  • این ماژول داده های الکتریکی را در شبکه تغذیه ۳فازبررسی می‌کند.
  • اندازه گیری ولتاژ از طریق اتصال شبکه به L1,L2,L3 وN انجام می‌شود.
  • تغذیه ۳فاز از طریق IL1, IL2, IL3و IN۲(نقطه +وـ)  از طریق Rogowski coils  وبرای مدل ۴۹۵-۷۵۰   از طریق transformers .
  • ارسال متریک های (reactive,apparent,effective power,energy consumption,power factor,phase angle,frequency,) مستقیما به تصویر فرایند نیاز دارد بدون نیاز به قدرت محاسباتی بالا از controller.
  • متریک ها برای محافظت و از سیستم از ایجاد صدمات  به اپراتور اجازه بهینه سازی تغذیه ی drive یا machineرا می‌دهند.
    جلوگیری و شناسایی خرابی insulationاز طریق انجام اندازه گیری جریان در neutral conductorحاصل می‌شود.
  • نوع بار(القایی-خازنی)و اینکه whether مصرف کننده انرژی یا تولید کننده انرژی است توسط یک نمایشگر ۴بعدی نمایش داده می‌شود.
  • رزولوشن  24bits