WAGO 750-464/020-000

نمایش قیمت تنها برای اعضا

4-channel analog input; Resistance measurement

دارای ۴ کانال ورودی آنالوگ،برای اندازه گیری سنسورهای دمای RTD

  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • رزولوشن 0.1 درجه سانتیگراد
  • رنج دمای کاری این ماژول از 30- الی 120 درجه سانتیگراد است.
  • انواع سنسور NTC 10کیلو اوهم , NTC 20 کیلو اوهم 
  • این ماژول امکان اتصال مستقیم به سنسورهای Pt یا Ni و پتانسیومترها را دارد.
  • این ماژول می تواند بصورت بصورت ۴کاناله ( فقط برای سنسورهای 2 سیمه ) مورد استفاده قرار گیرد.
  • این ماژول تمام محدوده دمایی را به صورت خودکار خطی می‌کند.
  • خطای سنسور توسط یک LED قرمز نشان داده می‌شود.
  • پیکر بندی این ماژول از طریق فایل WAGO‐I/O‐CHECK یا GSD انجام می‌گیرد تا هم دقت بالا هم تنظیمات چندگانه داشته باشد.