WAGO 750-404/000-001

نمایش قیمت تنها برای اعضا

Up Counter

counter Up با ۲۴ ولت DC و ۱۰۰khZ
مصرف داخلی جریان :۷۰ میلی آمپر
ولتاژ سیگنال(۰)از ۳-تا ۵ ولت DC
ولتاژ سیگنال (۱)از ۱۵ تا ۳۰ ولت DC
دقت شمارنده: ۳۲bits
این counter تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
این Counter شمارنده پالس های ۲تایی ۲۴ولتی و انتقال دهنده data به Fieldbus است.
این counter ورودی امکان شمارش پالس های پایین یا بالا را دارد.
خروجی های دیجیتال DO1و DO2 با استفاده از Control byte تنظیم می‌شوند.
Counter توسط control byte تنظیم و یا ریست می‌شود.
همچنین قفل کردن این counter امکان پذیر است.