WAGO 750-511

نمایش قیمت تنها برای اعضا

2 pulse width outputs; 24 VDC; 0.1 A; 250 kHz

دارای puls width  خروجی/۲۴ولت ۰.۱A/DCو۲۵۰ کیلو هرتز

  • رزولوشن ۱۰bits
  • فرکانس  ۲۵۰ هرتز
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • سرعت تکرار پالس ها با دقت ۱۶bits گرفته می‌شود.
  • خروجی های این ماژول با اتصالات کوتاه و ثابت هستند.
  • این ماژول خروجی می‌تواند یک خروجی را با ۱۶bits و با یک فرکانس ثابت تعدیل کند.
  • field side از قسمت bus سیستم جداسازی الکتریکی شده.
  • ممکن است اکتواتور ها با یک سیم earth به طور مستقیم به ماژول وصل شوند.