WAGO 750-632

نمایش قیمت تنها برای اعضا

  DC Drive Controller; 24 VDC; 5 A

دارای کنترلر درایو DC ؛ 24 VDC؛ 5 A

 • جریان ورودی:۲.۷ میلی آمپر در ۲۴ ولت
 • ولتاژتغذیه:۲۴ ولت DC
 • ایزوله الکتریکی این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC است.
 • این ماژول دو دریچه Single COIL  با حداکثر ۲۴ولت/۱.۶آمپر یا یک دریچه با حداکثر ۲۴ولت/۲آمپر را کنترل می‌کند
 • این ماژول دارای ۲ خروجی کنترل کننده جریان PWM با جابجایی قابل تنظیم است.
 • کنترل تک قطبی و ۲ قطبی دریچه امکان پذیر است.
 • انجام عملیات یک دریچه با ۲ Coil دو قطبی از طریق یک ماژول تک کانال امکان پذیر است.
 • انطباق منحنی مشخص مانند zero offset, جبران افزایش دوگانه یامحدودیت های محدوده انجام می‌پذیرد.
 •   برای مثال تنظیم پارامتر ها از طریق نرم افزار WAGO-I/O-CHECK یا کنترلر انجام می‌شود.
 • PWM:Pulse width modulation