WAGO 750-645

نمایش قیمت تنها برای اعضا

2-channel vibration velocity/bearing condition monitoring VIB I/O

دارای ۲ کانال vibration سرعت/تحمل، نمایش حالت ورودی/خروجی VIB

  • ورودی سنسور:AI1+ , AI1-, AI2+ , AI2-
  • ولتاژ حاصل از اتصال ۲۴Power jumper ولت DC
  • این ماژول تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
  • ماژول VIB I / O برای نظارت آنلاین بر روی سطح ارتعاش دستگاه استفاده می شود. این ماژول  دو  پارامتر مهم مورد نیاز برای آنالیز وضعیت  یعنی شدت ارتعاش و شرایط تحمل غلتک را ثبت می کند.
  • شدت ارتعاش درواقع اندازه گیری انرژی ارتعاش دستگاه است بنابراین یک شاخص مناسب برای بررسی نیروهای ارتعاشی بر روی دستگاه بوده همچنین برای ارزیابی نتایج از استاندارد ISO 10816-3  استفاده می شود که در آن مقادیر موثر ارتعاش (اندازه گیری شده) به سه دسته  از لحاظ کیفیت تقسیم می‌شوند.
  • شرایط تحمل غلتک براساس سیگنال های impulse  با شوک فرکانسی بالا ارزیابی می شود ، شوک های impulse لحظه ای از آسیب مکانیکی به یاطاقان غلتکی یا سطوح تحمل ایجاد می‌شود.
  • نتیجه ارزیابی ضریب شوک اندازه گیری شده  با توجه به میزان تحمل شرایط به سه دسته خوب ، متوسط و ضعیف تقسیم بندی می‌شود که با ضبط  نتایج اندازه گیری و ارزیابی آن  در منحنی روند، آسیب رسیدن در مرحله اولیه  تشخیص داده می‌شود.
  • اندازه گیری شتاب ، ارتعاشات دستگاه و سیگنال های impulse با شوک فرکانسی بالا توسط سنسور شتاب دهنده ویژه Tandem-Piezo® به صورت هم‌زمان انجام می‌شود.