WAGO 750-404/000-003

نمایش قیمت تنها برای اعضا

Up/Down Counter

 • counter Up/Down با ۲۴ ولت DC و ۰.۱تا۱۰۰ KHz
 • مصرف داخلی جریان :۷۰ میلی آمپر
 • ولتاژ سیگنال(۰)از ۳-تا ۵ ولت DC
 • ولتاژ سیگنال (۱)از ۱۵ تا ۳۰ ولت DC
 • دقت شمارنده: ۳۲bits
 • این counter تا ۵۰۰ ولت DC ایزوله الکتریکی است.
 • این Counter شمارنده پالس های ۲تایی ۲۴ولتی و انتقال دهنده data به Fieldbus است.
 • این counter ورودی امکان شمارش پالس های پایین یا بالا را دارد.
 • خروجی های دیجیتال DO1و DO2 با استفاده از Control byte تنظیم می‌شوند.
 • Counter توسط control byte تنظیم و یا ریست می‌شود.
 • همچنین قفل کردن این counter امکان پذیر است.