WAGO 758-915

نمایش قیمت تنها برای اعضا

این  Bluetooth®-ETHERNET-Gateway 758 باعث ایجاد یک لینک انتقال بی سیم برای پروتکل های ETHERNET (به عنوان مثال PROFINE، MODBUS / TCP، Ethernet / IP) می‌شود.

GATEWAY به عنوان یک زیرساخت کابلی برای ایجاد یک ROBUST، تولید صنعتی بلوتوث 2.0 برای ارتباط بین دو دستگاه اتوماسیون استفاده می‌شود

housing IP65 و آنتن پلاریزه circularly  به gateway اجازه می‌دهد که حتی در محیط های صنعتی سخت نیز استفاده  شود.

به سادگی با فشار دادن دکمه   به سرعت  بین دو دروازه اترنت بلوتوث اتصال ایجاد می‌شود.

همچنین تنظیمات اضافی را می توان از طریق مدیریت مبتنی بر وب انجام داد

امکان استفاده از سیستم های بیسیم دیگر مانند WLN

نکته :دوBluetooth®-ETHERNET-Gateway  برای ایجاد اتصال نقطه به ضروری هستند