WAGO 750-921

نمایش قیمت تنها برای اعضا

Bluetooth® Adapter in Connection with 750 Series

  • این بلوتوث آداپتور بی سیم  , یک نوت بوک با قابلیت Bluetooth® را به رابط سرویس buscoupler  /controller متصل می کند.
  • همچنین یک اتصال فعال به یک کنترل کننده fieldbus قابل برنامه ریزی ایجاد می کند.
  • این بلوتوث آداپتور ،به عنوان یک جایگزین کابل،  اجازه می دهد تا ارتباط بین دو  fieldbus controller، و همچنین بین   controllers /  fieldbus couplers از طریق ابزارهای WAGO (به عنوان مثال WAGO-I / O-CHECK، WAGO-I / O-PRO) انجام گیرد.
  • خصوصیات coexistence قابل تنظیم می تواند عملکرد بدون مشکل را در حضور دیگر سیستم های رادیویی فراهم کند.

Bluetooth Adaptor in Connection with 857 series

  • Bluetooth® Adapter بی سیم ، می‌تواند  یک  نوت بوک با قابلیت Bluetooth® را به رابط سرویس یک ماژول  قابل تنظیم JUMPFLEX® سری 857 متصل کند.
  • این Bluetooth® Adapter بی سیم به عنوان یک جایگزین کابل، امکان ایجاد  ارتباط بین ماژول JUMPFLEX® و ابزار نرم افزاری   GWAGOframe  یا برنامه  پیکربندی برای دستگاه های پایه مبتنی بر Android را فراهم می کند.
  • در این Bluetooth® Adapter بی سیم، در صورت نیاز، تنظیمات آداپتور ممکن است از طریق دستورات AT انجام شود.
  • این آداپتور از طریق  رابط سرویس و منبع تغذیه Coupler / Controller و یا ماژول JUMPFLEX® تامین می شود.