WAGO 750-644

نمایش قیمت تنها برای اعضا

این ماژول می‌تواند  داده های فرآیند را به صورت بی سیم با بیش از هفت دستگاه دیگر با استفاده از تکنولوژی رادیو بلوتوث 2.0 مبادله کند.

قابلیت همکاری  با دستگاه های بلوتوث از طریق پروفایل های Bluetooth® PAN و SPP فراهم شده و به هیچ یک از تولیدکنندگان محدود نمی شود.(یک پروفایل مخصوص برای برنامه های کاربردی بسیار مهم نیز موجود است.)
ایجاد اتصالات مطمئن در فاصله های تا 1000 متری با استفاده از آنتن خارجی WAGO 758-912 امکان پذیر است.

توابع تشخیصی گسترش یافته ماژول شامل اطلاعات حالت سیسیک و آسیلیکلیک است.

وضعیت عملیاتی و اتصال رادیویی  از طریق 8 LED نشان داده می‌شود

این ماژول  را می توان با تمام استاندارد های  fieldbus couplers / کنترلر ها از مدل  WAGO-I / O-SYSTEM 750 اداره کرد همچنبن پیکربندی این ماژول از طریق WAGO-I / O-CHECK انجام می شود.

Power supply:Bluetooth®: DC 24 V, über Leistungskontakte

Transmission range: max. 1000 m in open field, 100 m in buildings (using a WAGO external antenna, item no. 758-912)