WAGO 750-530

نمایش قیمت تنها برای اعضا

8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A

دارای 8 خروجی دیجیتال 24 ولت DC تا حداکثر 0.5 آمپر در عرض 12 mm

در سیستم کنترلی می توان سویچ ها و تجهیزات مصرفی (لود) را به این ماژول متصل کرد.

تمام خروجی های این ماژول قابلیت تشخیص اتصال کوتاه را دارد.

مدل 000-025 این ماژول دارای قابلیت استفاده در محدوده دمایی 20-  تا 60+  درجه سانتی گراد

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

ورودی های این ماژول Active high می باشد.