WAGO 750-501

نمایش قیمت تنها برای اعضا

2-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A

 

تمام خروجی های این ماژول قابلیت تشخیص اتصال کوتاه را دارد.

این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

مدل 800-000 این ماژول بدون Safety function

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

ورودی های این ماژول Active high می باشد.