WAGO 750-534

نمایش قیمت تنها برای اعضا

8-channel digital output; 12 VDC; 1 A

 

دارای 8 خروجی دیجیتال 5 تا 14 ولت DC تا حداکثر 1 آمپر در عرض 12 mm

در سیستم کنترلی می توان سویچ ها و تجهیزات مصرفی (لود) را به این ماژول متصل کرد.

تمام خروجی های این ماژول قابلیت تشخیص اتصال کوتاه را دارد.

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 5 تا 14 ولت دارد.

ورودی های این ماژول Active high می باشد.