WAGO 750-504

نمایش قیمت تنها برای اعضا

4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Interference-free; Ext. Temperature

دارای 4 خروجی دیجیتال 24 ولت DC تا حداکثر  0.5 آمپر

تمام خروجی های این ماژول قابلیت تشخیص اتصال کوتاه را دارد.

مدل 800-000 این ماژول بدون Safety function

مدل 000-025 و مدل 800-025 این ماژول دارای قابلیت استفاده در محدوده دمایی 20-  تا 60+  درجه سانتی گراد

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

ورودی های این ماژول Active high می باشد.