WAGO 750-1506

نمایش قیمت تنها برای اعضا

8-channel digital input/output; 24 VDC; 0.5 A

دارای 8 کانال ورودی دیجیتال و 8 کانال خروج دیجیتال 24 ولت DC  تا حداکثر 0.5 آمپر در عرض 12 mm

این ماژول می تواند سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف دریافت و برای راه اندازی اکچویتور هایی مثل ولو ها، موتورها، رله ها و غیره اعمال کند.

برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

ورودی های این ماژول Active high می باشد.