WAGO 767-5802

نمایش قیمت تنها برای اعضا

8-channel digital input/output; 24 VDC; 0.5 A; 4 x M12, two outputs per connector

ماژول ورودی / خروجی دیجیتال؛ DC 24 V / 0.5 A؛ دارای8 ورودی / خروجی (4x M12)؛ دو خروجی در هر کانکتور

  • این ماژول سیگنال های binary را از سوئیچ ها، سنسورها و سوئیچ های BEROs)proximity)  را ضبط می کند.
  • این ماژول همچنین کنترل کننده های actuators مانند دریچه های مغناطیسی، DC contactorsو شاخص ها می باشد.
  • امکانات:

8 ورودی / خروجی دیجیتال، VDC 24 / 0.5 A

ورودی / خروجی، قابل تنظیم (کانال کانال)
توانایی تشخیصی (کانال توسط کانال / ماژول توسط ماژول)
Parametrizable (حالت عملیاتی، شامل شمارنده، فیلتر، معکوس، استراتژی ارزش جایگزین، ارزش جایگزین، حالت دستی، شبیه سازی آنلاین و تشخیص)

  • شامل:

کارت نشانگر WMB ماژول،نارنجی (1 عدد)

نوار نشانگر  (1 عدد)

2 عدد کلاه ه محافظM12