WAGO 750-612/040-000

نمایش قیمت تنها برای اعضا

Power Supply; 230V AC/DC

منبع تغذیه 230V AC/DC

  • حداکثر جریان تغذیه ای موجود در همه ماژول های متصل 10 A است.
  • هنگام پیکربندی سیستم، باید اطمینان حاصل شود که  جریان کل بیش از حد نیست ، در صورت بالاتر بودن جریان باید یک ماژول تغذیه واسطه اضافه شود.
  • این دستگاه ایده آل برای کار در محیط های مقاوم است:

– محدوده دما بالا

–- قدرت دی الکتریک بالاتر و مقاومت EMC

– ارتعاش و مقاومت بیشتر در برابر ضربه و تنش