WAGO 750-407/040-000

نمایش قیمت تنها برای اعضا

2-channel digital input; 220 VDC

  • دارای 2 ورودی دیجیتال220 ولت DC
  • این ماژول یک دستگاه 4 سیمه است که امکان اتصال مستقیم سنسورها را با تماس زمین فراهم می کند.
  • هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection با ثابت زمانی ثابت زمانی 3 ms می باشد.
  • Field و سطح سیستم ایزوله الکتریکی است.
  • هنگام استفاده از اتصال زمین CAGE CLAMP®، پس از هر هفت هشدار 750-407 / 040-000 ماژول I / O، باید field power را دوباره اجرا کنید!
  • این دستگاه مناسب برای کار در محیط های خشن است:

– محدوده دما

– مقاومت دی الکتریک بالاتر و مقاومت EMC

– ارتعاش و مقاومت بیشتر در برابر ضربه