PCLD 8710

نمایش قیمت تنها برای اعضا

برد ترمینال با مدار CJC

برد ترمینال کم هزینه با 68 پین، کانکتور SCSI-II

مدار CJC روی برد برای اندازه گیری مستقیم ترموکوپل

از این برد برای signal-conditioning مانند low-pass filter, voltage attenuator و current shunt استفاده میشود .

دارای DIN-rail برای نصب آسان

پشتیبانی از :

PCI-1710U/UL, PCI-1710HGU, PCI-1711U/UL, PCI-1716/L