کلمپ آمپر متر لوترون مدل CM-6156

نمایش قیمت تنها برای اعضا

DCA/ACA CLAMP METER Smart 1,000A +max , hold

DCA/ACA CLAMP METER TEMPERATURE

کلمپ آمپر AC/DC

  • بسیار مقاوم و مستحکم

قابلیت اندازه گیری :

  • جریان متناوب : 0-600آمپر/۱۰00 آمپر AC
  • جریان مستقیم :  0-600آمپر/۱۰00 آمپر DC
  • دقت اندازه گیری : 0-600 آمپر/۰.۱ آمپر
  • ولتاژ : مقاومت الکتریکی ، تست دیود ، اتصال کوتاه ، ظرفیت خازنی، فرکانس.
  • Min/Max  ,Hz , Zero , Peak Hold
  • قطر بازشو کلمپ : 33 میلی متر
  • ابعاد : ۴۶mm × ۹۴ × 2۴۱