۷۵۶-۱۵۰۰/۰۰۰-۵۰۰

نمایش قیمت تنها برای اعضا

System bus/trailing cable; 50m , no fitted with connectors ,suitable for drag chains

سیستم Bus / کابل عقب 50 متر ، هیچ اتصالی با connector ها ندارد ،برای کشیدن  زنجیر ها  مناسب است