کلمپ متر دیجیتال کیوریتسو مدل ۲۰۳۱

نمایش قیمت تنها برای اعضا

  • قابلیت اندازه گیری جریان های بزرگ AC تا 200A
  • فک های اشکی شکل با قطر 24mm
  • تجهیزات جانبی :  Carrying Case مدل 9090 و 2 × (ولتLR-441(1.5
  • اختیاری : Multi Turn  مدل 8008