مولتی ترن کیوریتسو مدل ۸۰۰۸

نمایش قیمت تنها برای اعضا

  • این کلمپ طراحی شده تا نه تنها در گستره وسیعی از جریان ها عمل کند بلکه هادی های قطر های بالا را نیز در بر بگیرد به وسیله این کلمپ می‌توان محدوده اندازه گیری را تا 3000A AC افزایش داد
  • این مولتی ترن ها مناسب اندازه گیری جریان نشتی نیستند.