سنسور کلمپ جریان بار کیوریتسو مدل ۸۱۲۲

نمایش قیمت تنها برای اعضا