تستر RCD کیوریتسو مدل ۵۴۱۰

نمایش قیمت تنها برای اعضا

  • اندازه گیری زمان trip در RCD : قابلیت تست جریان های پس ماند غیر مصرفی در رنج x1.2 و اندازه گیری زمان آن در رنج های X5,X1
  • اندازه گیری جریان Trip :‌ به وسیله تغییر خودکار در جریان ، دستگاه جریان trip  را اندازه گیری می‌کند
  • تست خودکار : کاربر می‌تواند با قفل کردن دکمه تست در حالت کار ، با دو دست خود پروب ها را در محل قرار دهد و دستگاه به صورت خودکار هنگامی که وجود ولتاژ را تشخیص دهد ،‌ اندازه گیری را آغاز می‌کند
  • اندازه گیری ولتاژ :  دستگاه در حالت stand by در هر رنج می‌تواند به طور دایم ولتاژ را اندازه گیری کند
  • تشخیص خودکار ولتاژ‌ در کانتکت ها :
  • تشخیص ولتاژ نسبت به زمین مربوط به الکترود زمین یا هادی های محافظتی ، در زمان تست RCD در حال اعمال جریان تست – در انازه گیری هایی که از زمین برای جلوگیری از خطر شوک الکتریکی (به خاطر وجود زمین معیوب مدار) انجام می‌گردد

اندازه گیری در ولتاژ 50 ولت AC یا بیشتر متوقف خواهد شد

  • ضد گرد و غبار و ضد آب : مطابق استاندارد IEC 60529 IP54
  • امکان کار در مناطق با نور بسیار کم وجود دارد

Measurement of RCD trip Measurement of tripout current :

ولتاژ محاسبه شده : در محدوده ×5 , ×1 , ×1/2 , Auto Ramp  مقدار (100/200/400v (50-60Hz

دسته: