تستر چند کاره کیوریتسو مدل ۶۰۱۸

نمایش قیمت تنها برای اعضا

  •  250V /500V/ 1000V : Insulation
  • 2/3POLE 12/1201200Ω :Earth
  • 600V :ACV