تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل EMF-827

نمایش قیمت تنها برای اعضا

EMF TESTER

تستر میدان مغناطیسی (گوس متر)

قابلیت اندازه گیری :

  • 200 ~ 0 / 200/ 2000 micro tesla
  • 200 ~ 0 /2000/20000 mili-Gauss
  • پهنای باند : 300 ~ 30Hz
  • پراب مجزا
  • همراه با کیف حمل
  • ابعاد : 24mm × 68 × 163