تستر مقاومت عایق دیجیتال کیوریتسو مدل ۳۰۲۲

نمایش قیمت تنها برای اعضا

  • دارای ۳ قابلیت :

تست عایق در ۴ محدوده ولتاژ

تست اتصال کوتاه

اندازه گیری ولتاژ AC

  • جریان 200mA در تست اتصال کوتاه
  • دارای تابع مقایسه کننده با نتایج Pass/Fail و صدای بازر
  • تنظیم مقدار 0Ω در تست اتصال کوتاه
  • ظرفیت حافظه تا 99 داده
  • صفحه نمایش با نور پس زمینه جهت خواندن در محل های تاریک
  • قفل محافظ جهت پیشگیری از عملکرد بر اثر اشتباه
  • مشخصات فنی:
  • مقاومت عایق :

ولتاژ تست : 50V/100V/250V/500V

محدوده اندازه گیری : برای 50/100ولت : 4.000/40.00/200.0mΩ و در 250/500 ولت رنج 4.000/40.00/400.0/2000mΩ

محدوده اندازه گیری موثر اول : در 50/100V رنج 20 ~ 0.2mΩ / در 250V رنج 40 ~ 0.2mΩ /در 500V رنج 200 ~ 0.2mΩ

مقدار میانه : 5mΩ

محدوده اندازه گیری موثر دوم(محدوده پایین)   : 0.199 ~ 0.110mΩ

جریان نامی : 1.2 ~ 1 mA DC

جریان اتصال کوتاه خروجی : 1.5mA

  • اتصال کوتاه :

محدوده خودکار : 40.00Ω

ولتاژ خروجی در مدار باز :  5V~ 20%

جریان اتصال کوتاه خروجی : 220 ± 20% mA DC