تستر مقاومت عایق آنالوگ / عقربه ای کیوریتسو مدل ۳۱۶۶

نمایش قیمت تنها برای اعضا

  • 1000V/2000mΩ
  • درجه بندی گسترده محدود mΩ برای خواندن آسان
  • دارای جعبه مقاومت جدید برای جلوگیری از هرگونه آسیب
  • درجه بندی ولتمتر AC , ویژه سهولت در خواندن
  • مقاومت عایق

حداکثر ارزش در مقیاس موثر : 2000mΩ

ارزش مقدار میانی : 50mΩ

اولین محدوده اندازه گیری موثر : 1000 ~ 2mΩ

دومین محدوده اندازه گیری موثر : 2000/1mΩ