تستر مقاومت عایق آنالوگ / عقربه ای کیوریتسو مدل ۳۱۶۵

نمایش قیمت تنها برای اعضا

  • 500V/1000mΩ
  • درجه بندی گسترده محدود mΩ برای خواندن آسان
  • دارای جعبه مقاومت جدید برای جلوگیری از هرگونه آسیب
  • درجه بندی ولتمتر AC , ویژه سهولت در خواندن
  • مقاومت عایق

حداکثر ارزش در مقیاس موثر : 1000mΩ

ارزش مقدار میانی : 20 mΩ

اولین محدوده اندازه گیری موثر : 500 ~ 1mΩ

دومین محدوده اندازه گیری موثر : 1000/0.5 mΩ