تستر تجهیزات کلاس |و|| کیوریتسو مدل ۶۲۰۱A

نمایش قیمت تنها برای اعضا

  • این دستگاه یک تستر قابل حمل تجهیزات و لوازم Class | و Class || می‌باشد که چهار تست اطمینان از بی خطر بودن این تجهیزات را‌ می‌تواند انجام دهد دستگاه قابلیت اندازه گیری ولتاژ را نیز دارا می‌باشد
  • قرائت ها روی صفحه نمایش LCD بزرگ نمایش داده می‌شود که در زیر آن چهار LED  قرار دارد و به وضوح قبول یا رد مقادیر آستانه ای تعیین شده متوسط AS/NZS3760 را نمایش می‌دهد
  • این وسیله مناسب برای انجام تست تحت استاندارد های زیر است :
  • AS/NZS3760 استاندارد بازرسی از بی خطر بودن و تست کردن تجهیزات الکتریکی

موارد انجام تست و نام تست:

  • مقاومت هادی محافظ

عایق بودن: Class Test

محافظ تست جریان نشتی :Select Switch +Class| Test

  • عایق بودن : Class|| test

تست جریان نشتی : Select Switch +Class|| Test

  • مقاومت  عایق محافظ :

عایق بودن P/N-PE پلاریته : Extension Leads test

تست جریان نشتی: Select Switch + Extension Leads test

  • اندازه گیری جریان نشتی : Leakage current test