آداپتور کلمپ کیوریتسو مدل ۸۱۱۲BNC

نمایش قیمت تنها برای اعضا

  • این مدل یک کلمپ  AC  است که برای استفاده و اتصال به اسیلوسکوپ طراحی شده است.خروجی آن یک کانکتور BNC  دارد که امکان مشاهده مستقیم شکل موج جریان را روی اسیلوسکوپ فراهم می‌کند.
  • در محدوده 200mA

رنج اندازه گیری 500 ~ 0 میلی آمپر AC , پاسخ فرکانسی 50Hz ~ 1KHz , دقت 0.2mA و ولتاژ خروجی( 1V/A AC (1000mA→1V

رنج اندازه گیری  1000 ~ 0 میلی آمپر AC , پاسخ فرکانسی 40Hz ~ 10KHz , دقت 0.4mA و ولتاژ خروجی( 1V/A AC (1000mA→1V

  • در محدوده 2A , رنج اندازه گیری  20 ~ 0  آمپر AC

پاسخ فرکانسی 40Hz ~ 1KHz , دقت 1mA و ولتاژ خروجی( 100mV/A AC (20A→2V

پاسخ فرکانسی 1Hz ~ 10KHz , دقت 2±mA و ولتاژ خروجی( 100mV/A AC (20A→2V

  • در محدوده 20A ,

رنج اندازه گیری  20 ~ 0  آمپر AC پاسخ فرکانسی 40Hz ~ 1KHz , دقت 0.01±A و ولتاژ خروجی( 10mV/A AC (120A→1.2V

رنج اندازه گیری  60 ~ 20  آمپر AC پاسخ فرکانسی 50Hz ~ 10KHz و  ولتاژ خروجی( 10mV/A AC (120A→1.2V

رنج اندازه گیری  120 ~ 60  آمپر AC پاسخ فرکانسی 100Hz ~ 10KHz و ولتاژ خروجی( 10mV/A AC (120A→1.2V

  • ویژگی های فرکانس :  (30Hz ~ 100KHz(3dB