WAGO 750-523

نمایش قیمت تنها برای اعضا

1-channel digital output; 230 VAC; 16 A; Potential-free; Relay, 1 make contact

دارای یک خروجی دیجیتال 230 ولت AC با حداکثر 16 آمپر رله ای

یک اکچویتور متصل یا بار توسط این ماژول خروجی رله سویچ می شود. یک تغذیهخ 24 رولت DC می تواند بوبین رله را تحریک کند. در این ماژول با استفاده از یک کلید Automatic/Manual می توان مد کاری این ماژول رله را به صورت دستی یا اتوماتیک کنترل کرد. همچنین زمانی که وضعیت این ماژول در حالت Manual است، می توان با یک کلید Manual Operation Status وضعیت رله را تغییر داد. در این ماژول یک LED وضعیت Manual/Automatic بودن ماژول را نشان می دهد.