WAGO 789-621

نمایش قیمت تنها برای اعضا

Current signal conditioner; Current input signal: 140 ADC; Modbus RTU; Supply voltage: 24 VDC; Module width: 35 mm

  • سنسور جریان هوشمند برای نظارت بر نیروگاه های خورشیدی یا مبدل ها برای اندازه گیری های DC در محدوده اندازه گیری جریان بزرگ.
  • ضریب دما: ≤0.05٪ / K (در دمای عملیاتی محیط: -20 ° C … + 60 ° C)؛ ≤ 0.1٪ / K (در دمای عملیاتی محیط: + 60 ° C … + 70 ° C)

    خطای انتقال: 0 – 80A: ≤ 0.5٪ از محدوده بالا (در دمای اتاق)؛ 80 – 140A: ≤ 1٪ از درجه حرارت بالا (در دمای اتاق)

دسته: