WAGO 750-496

نمایش قیمت تنها برای اعضا

ماژول آنالوگ WAGO 8 – ورودی آنالوگ Single با استاندارد :

0-20mA

4-20mA

ورودی ایزوله 12 بیتی