WAGO 753-440

نمایش قیمت تنها برای اعضا

4-channel digital input; 120/230 VAC

 

دارای 4 ورودی دیجیتال 120(230) ولت AC

4 سنسور می توانند به طور مستقیم به این ماژول متصل شوند.

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 120(230) ولت دارد.

ورودی های این ماژول Active high می باشد.