WAGO 753-422

نمایش قیمت تنها برای اعضا

4-channel digital input; 24 VDC; Pulse extension

 

دارای 4 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC با  توسعه پالس

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

این ماژول ورودی سیگنال های ورودی را حداقل تا 10 ms  توسعه می دهد. تنها سیگنال های بزرگتر مساوی 1 ms  دریافت می شوند. سیکنال های ورودی بزرگتر از 10 ms  توسعه داده نمی شوند. ( نمودار زمان سیگنال ورودی و خروجی را مطابق شکل زیر ملاحضه فرمایید )