WAGO 753-412

نمایش قیمت تنها برای اعضا

2-channel digital input; 48 VDC; 3 ms

 

دارای 2 کانال ورودی دیجیتال 48 ولت DC

این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection با یک ثابت های زمانی می باشد.

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 48 ولت دارد.

ورودی های این ماژول Active high می باشد.